Podatek od emerytury w Niemczech

Podatek od emerytury w Niemczech – ile wynosi, kogo obowiązuje i jak go rozliczyć?

Przyjmowanie emerytury w Niemczech nie jest obojętne dla zagranicznego urzędu skarbowego. Rozliczenie niemieckiego podatku od emerytury jest obowiązkowe, jeśli suma przyjmowanych pieniędzy przekracza wartość niemieckiej kwoty wolnej od podatku. Z fiskusem muszą rozliczyć się również osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Kto powinien uwzględnić emeryturę z Niemiec w rozliczeniu rocznym i jak opodatkowane są dochody pochodzące ze świadczeń emerytalnych?

Czy w Niemczech jest podatek od emerytury?

Prawo w Niemczech przewiduje możliwość wypłacenia świadczeń emerytalnych dla obywateli Polski. Osoby, które kwalifikują się do uzyskania zagranicznej emerytury, powinny wykazać legalne zatrudnienie na terenie kraju przez co najmniej rok oraz wpłaty pieniędzy na składki emerytalne w ciągu minimum 5 lat. Emeryturę w Niemczech otrzymuje się po ukończeniu odpowiedniego wieku, który w dużej mierze zależy od roku urodzenia. W 2022 roku kobiety i mężczyźni mogą otrzymać świadczenie w wieku 65 lat i 11 miesięcy, natomiast w 2031 dla obu grup minimalny wiek wyniesie 67 lat.

Niemiecki system podatkowy nie jest obojętny dla osób przyjmujących dodatkowe świadczenia, jednak nie wszystkie osoby, które otrzymują emeryturę, muszą złożyć zeznanie podatkowe.

Kto musi zapłacić podatek od emerytury z Niemiec?

Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz emeryci, którzy uzyskują świadczenia w wysokości przekraczającej wartość kwoty wolnej od podatku, są zobligowani rozliczyć podatek od emerytury w Niemczech. Takie postanowienie wynika z niemieckiego prawa podatkowego, według którego wyróżnia się dwie grupy podatników:

  • unbeschränkt steuerpflichtig – osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • beschränkt steuerpflichtig – osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Podatnicy zaliczani do pierwszej grupy mogą korzystać w różnych ulg podatkowych na terenie Niemiec. W celu uzyskania statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym powinno się spełnić jeden z przedstawionych warunków:

  • wykazać zameldowanie na terenie Niemiec przez okres dłuższy niż 183 dni w roku,
  • uzyskać co najmniej 90% wszystkich dochodów na terenie Niemiec,
  • przedstawić, że w minionym roku rozliczeniowym dochód uzyskany w Polsce nie przekroczył wartości stawek podatkowych, które zmieniają się z każdym rokiem podatkowym.

Podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, których świadczenie emerytalnie nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, są zwolnieni z rozliczenia podatkowego od emerytury na terenie Niemiec. W 2022 roku wartość kwoty wolnej od podatku wynosi 9 984 €. Pozostali obywatele Polski, którzy kwalifikują się jako podatnicy o ograniczonym obowiązku podatkowym, nie mogą korzystać z ulg podatkowych i są zobowiązani rozliczyć się z podatku od emerytury w Niemczech.

Ile wynosi podatek od emerytury w Niemczech?

Jeśli wysokość świadczeń przyjmowanych przez emerytów na terenie Niemiec przekracza wartość kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym, opodatkowanie emerytury w Niemczech wynosi 14% (wartość pierwszej stawki podatkowej). Wysokość niemieckiego podatku od świadczeń emerytalnych może ulec zmianie ze względu na progresję podatkową – w takiej sytuacji wraz ze wzrostem otrzymywanych pieniędzy wzrasta także wartość stawki podatkowej.

Jak rozliczyć się z niemieckiej emerytury?

Rozliczenie podatkowe emerytury z Niemiec powinno się wykazać w deklaracji podatkowej, którą następnie dostarcza się do zagranicznego urzędu skarbowego. Wraz z zeznaniem podatkowym należy dostarczyć komplet dokumentów m.in.:

  • kopię zaświadczenia, które informuje o przyznaniu emerytury (Rentenbescheid),
  • pismo potwierdzające wysokość przyznanego świadczenia (Rentenanpassung)
  • oraz zaświadczenie EU/EOG wystawione przez polski urząd skarbowy.

Czy emerytura z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?

Emerytury niemieckie nie są opodatkowane w Polsce, a rozliczenie się ze świadczeń obowiązuje wyłącznie za granicą. Dzieje się tak dzięki zawarciu Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Niemcami a Polską. Dokument ten upoważnia do rozliczenia podatku od emerytury w kraju, który przyznaje świadczenia emerytalne.

Przeczytaj więcej o umowach dotyczących ulgi abolicyjnej zawartych między Polską a innymi krajami!

Podatek od polskiej emerytury w Niemczech

Zasady rozliczania polskiej emerytury przez osobę, która mieszka na terenie Niemiec, również bazują na zapisie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli obywatele Polski na stałe zamieszkują terytorium Niemiec, muszą rozliczyć się ze świadczeń otrzymywanych z Polski w niemieckim urzędzie skarbowym. W tym celu w Polsce należy przedstawić certyfikat rezydencji wydany przez niemieckie organy, który potwierdzi zameldowanie oraz opłacanie podatków w Niemczech.