podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Zwrot podatku z Norwegii

Pracowałeś w Norwegii? Zgłoś się do nas

Nie od dziś wiadomo, że Norwegia oferuje wysoki standard życia. Jest to wynikiem wysokich składek – podatku, jaki należy w tym kraju płacić. Każdy, kto podejmuje się pracy zarobkowej, odprowadza podatek dochodowy od wynagrodzeń. Podobnie jak w Polsce, jest on potrącany z pensji pracownika i przekazywany do urzędu skarbowego przez pracodawcę. W okresie rozliczenia podatkowego należy złożyć odpowiednie dokumenty i rozliczyć się z norweskim urzędem skarbowym. Jak wygląda rozliczenie podatku z Norwegii w 2024 roku?

Kiedy zwrot podatku z Norwegii w 2024 roku? – Terminy

Rozliczenie podatku z Norwegii jest obowiązkowe, jeśli w danym roku podatkowym pracowałeś na terenie tego kraju. Od 2019 roku jednak nastąpiła zmiana przepisów, która odnosi się do osób nieposiadających statusu rezydenta (pierwszy rok pracy, praca sezonowa). Osoby te są zwolnione z rozliczania się z norweskim urzędem – od początku ich pracy pobierany jest podatek w wysokości 25% wynagrodzenia. Oznacza to jednak, że nierezydentom nie przysługuje zwrot podatku z Norwegii. Osoby, które podlegają staremu systemowi, muszą pamiętać o kilku datach odnoszących się do rozliczenia z Norweskim Urzędem. Wśród nich są:

 • 4 kwietnia – jest to dzień, w którym Norweski Urząd wysyła wstępne rozliczenia podatkowe; jest to data, w której możliwe jest złożenie odpowiedniej deklaracji,
 • 30 kwietnia – ostatni dzień, w którym można złożyć zeznanie podatkowe; jest to również ostateczna data do opcjonalnego złożenia deklaracji o wydłużenie terminu składania wniosku,
 • 31 maja – ostateczny dzień rozliczenia się z Norweskim Urzędem dla osób, które przedłużyły termin złożenia deklaracji,
 • 20 czerwca – pierwsza tura zwrotu podatku,
 • 15 sierpnia – druga tura zwrotu podatku,
 • 23 października – ostatnia tura zwrotu podatku.

Osoby, które nie złożą deklaracji lub korekt do przedstawionego przez urząd wstępnego zeznania, zostaną rozliczone automatycznie. W takim przypadku istnieje jednak ryzyko nieuwzględnienia przysługujących ulg i odliczeń – warto zatem samodzielnie zweryfikować zeznanie podatkowe wypełnione wstępnie przez norweski urząd skarbowy.

Zwrot podatku z Norwegii 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – zbyt trudny proces?

Rozliczenie podatku z Norwegii jest obowiązkowe, jeśli w danym roku podatkowym pracowałeś na terenie tego kraju. Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej mija 1 maja roku, który następuje po roku podatkowym. Dla przykładu: do 1 maja 2024 roku musisz złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku w Norwegii, jeżeli w 2023 roku pracowałeś legalnie w tym kraju. W przeciwnym razie Norweski Urząd Podatkowy (Skatteetaten) zobligowany jest do rozliczenia podatkowego na podstawie danych, które widnieją w jego systemie. Często jest to związane z dodatkowymi i bardzo dużymi dopłatami oraz znacznie niższymi ulgami. W szczególnych okolicznościach termin na złożenie wniosku można przedłużyć do 31 maja. Wówczas należy złożyć odpowiednią deklarację elektroniczną za pomocą strony internetowej Altinn. Służy ona do składania różnych rodzajów formularzy do Urzędu Podatkowego.

Proces ubiegania się o podatek z Norwegii może się wydawać skomplikowany. Aby prawidłowo wypełnić wniosek i nie martwić się o ewentualne błędy – zapraszamy do kontaktu z ALL TAX. Zrobimy to za Ciebie!

Podatek z Norwegii w Polsce – Jakie dokumenty przygotować?

Aby liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, należy rzetelnie przygotować wymagane przez urząd dokumenty. Jeżeli nie otrzymasz któregoś z nich w określonym terminie, skontaktuj się z ALL-TAX. Pomożemy Ci rozwiązać problem w najszybszym możliwym czasie. Podstawowym dokumentem, który umożliwi Ci dostęp do portalu Altinn są kody PIN. Najczęściej wybieranymi są MinID – pozwalają załatwiać sprawy w urzędzie podatkowym (a także innych urzędach) za pomocą internetu. Otrzymanie zwrotu będzie możliwe jeżeli zgromadzisz i prawidłowo wypełnisz następujące dokumenty.
i

Selvangivelse

Jest to formularz do zeznania podatkowego. Otrzymasz go z norweskiego urzędu pocztą na przełomie marca i kwietnia. Jest on podzielony na siedem części. Każda z nich zawiera cenne informacje na temat klasy podatkowej, wysokości dochodu osiągniętego za ostatni rok, a także potrąconych kwot na rzecz podatku. O wszelkie dodatkowe ulgi należy zadbać samemu. Oznacza to, że samodzielnie musisz obliczyć kwoty wynikające z ulg, a także samodzielnie uzupełnić wniosek i zgłosić do rozliczenia. Musisz mieć świadomość, że bierzesz odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych. Wszelkie nieprawidłowości z pewnością zostaną wykryte przez Norweski Urząd Skarbowy i mogą wiązać się z nałożeniem na Ciebie karnego podatku. Przed wypełnieniem Skattemelding skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy przysługują Ci jakieś ulgi.

Lønns- og trekkoppgave

Dokument ten jest rocznym zestawieniem wynagrodzeń i zapłaconych podatków. Jego polski odpowiednik to PIT-11. Lønns- og trekkoppgave wysyłany jest pocztą przez pracodawcę na przełomie stycznia i lutego (pracodawca ma obowiązek dostarczyć ten dokument do 1.02). LTO stanowi potwierdzenie okresu pracy i wysokości uzyskanych dochodów i zaliczeń podatkowych. Bardzo ważne jest, aby przez cały okres pracy zarobkowej pilnować, by pracodawca dostarczał tak zwane odcinki z pensji. Ich posiadanie jest bowiem niezbędne przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia, mogące wpłynąć na sumarycznie większy zwrot podatku z Norwegii.

Årsoppgave i Årsoppgave fra NAV

Årsoppgave to dokument, który informuje o stanie Twojego konta na dzień 31 grudnia. Otrzymasz go pocztą od swojego banku lub znajdziesz w Internecie po zalogowaniu się na swoje konto bankowe. Årsoppgave fra NAV to roczny wykaz zasiłków, jakie były pobierane w danych roku rozliczeniowym

Rozliczenie podatku z Norwegii w Polsce – Jakie ulgi ci przysługują?

ULGA 10% (STANDARDFRADRAG)

Ta popularna ulga została zlikwidowana przez Urząd Podatkowy w 2019 roku (można się było o nią ubiegać do końca roku 2018). Warto jednak pamiętać, że osoby, którym przysługiwało prawo do ulgi przed jej wycofaniem, wciąż mogą się o nią starać. W tym celu należy złożyć odpowiednią korektę podatkową (można to zrobić do nawet dziesięciu lat wstecz). Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem Standardfadrag w 2024 za lata m ubiegłe, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzyskać należne pieniądze.

CZYM DOKŁADNIE JEST NORWESKA ULGA 10%?

Ten rodzaj ulgi przysługiwał osobom, które legalnie pracowały w Norwegii nie dłużej niż dwa lata, bądź pracowały sezonowo. Jej zadaniem było zmniejszenie kwoty podlegającej opodatkowaniu o 10% dochodów uzyskanych w państwie skandynawskim. Jest to ulga, która przysługiwała z racji zatrudnienia, można z niej było skorzystać już w momencie uzyskania statusu rezydenta podatkowego. Osoby, które przebywały krócej niż 3 miesiące, a w przeciągu jednego roku były tam krócej niż 6 miesięcy, mogły ubiegać się o tego rodzaju ulgę co roku. Ten rodzaj odpisu można było połączyć z inną ulgą – drugą klasą podatkową. Warunkiem do wykonania tego rodzaju zabiegu było nieprzekroczenie stawki rocznej dochodów małżonka bądź małżonki.

Należy pamiętać, że ulga ta przeznaczona była jedynie dla osób, które nie są właścicielami żadnych przedsiębiorstw. Dodatkowo, przy skorzystaniu z ulgi przez jednego z małżonków, drugi nie mógł tego zrobić w następnym roku. Ważne, aby pamiętać także, że ulga 10% wyklucza inne ulgi na przykład: ulgę rodzicielską, koszty pobytu poza domem rodzinnym czy odliczenie odsetek od pożyczek. Maksymalny zwrot wynikający z ulgi 10% to 40 tysięcy NOK (korona norweska). Aby skorzystać z ulgi, 10% należy w odpowiednim miejscu zeznania podatkowego (punkt 3.3.7) wpisać kwotę, którą należy odliczyć.

STATUS PENDLER

Na ten rodzaj ulgi możesz liczyć wówczas, gdy pracujesz w Norwegii, ale masz stałe miejsce zamieszkania w Polsce, do którego regularnie dojeżdżasz. Mówi się, że jest to tak zwany podatek od rozłąki. Posiadanie rodziny, która jest w innym niż Norwegia kraju, nie jest jedynym warunkiem. Status pendler może uzyskać także osoba samotna, jak i taka, która pozostaje w związku nieformalnym. Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o status pendler to:

 • legalna praca (u pracodawcy bądź własna firma)
 • posiadanie rodziny w Polsce mieszkającej pod tym samym adresem co Ty,
 • przyjazd do Polski przynajmniej 3 razy w jednym roku.

Jeżeli jesteś osobą samotną to najważniejszy warunek jaki musisz spełnić to posiadanie stałego adresu zamieszkania poza Norwegią, którego standard przewyższa standard lokalu, w którym zatrzymałeś się w Norwegii. Każda osoba, która posiada status pendler może w swoim rozliczeniu odliczyć sobie dietę przysługującą za każdy dzień pobytu. Jej wysokość jest zależna od miejsca zamieszkania. Jako „pendler” masz możliwość odliczenia od podatków nie tylko cen podróży między Norwegią a Polską, ale także kosztów wyżywienia czy dojazdu do pracy.

DRUGA KLASA PODATKOWA (SKATTEKLASSE 2)

Jest to korzyść z tytułu osiągnięcia niskiego dochodu przez współmałżonka. O taką ulgę możesz się ubiegać, mając status pendler lub ulgę 10%. Rozliczenie w drugiej klasie podatkowej przysługuje Ci wówczas, gdy:

 • pracujesz w Norwegii i utrzymujesz współmałżonka,
 • przez cały rok podatkowy wraz ze współmałżonkiem byliście zameldowani pod jednym adresem,
 • Twój współmałżonek nie przekroczył określonej kwoty przychodów na dany rok.

WAŻNE! Rok 2017 był ostatnim rokiem, w którym można było otrzymać ulgę przysługującą z racji drugiej klasy podatkowej. W 2018 roku ulga ta została zniesiona.

JAKIE SĄ POZOSTAŁE ULGI ZWIĄZANE ZE ZWROTEM PODATKU Z NORWEGII?

Rozliczając podatek z Norwegii, można także skorzystać z szeregu innych ulg i odliczeń. Możesz otrzymać ulgi związane z:

 • kosztami kształcenia i/lub leczenia,
 • odsetkami od kredytów,
 • dojazdami do pracy,
 • kosztami opieki nad dziećmi – jeżeli Twoje dziecko nie przekroczyło 11. roku życia możesz odliczyć koszty związane z jego pobytem w przedszkolu lub szkole.

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

Zwrot podatku z Norwegii 2024 – co jeszcze należy wiedzieć?

Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku z Norwegii? Norweski Urząd Podatkowy nie podaje konkretnej daty – warto jednak mieć na uwadze sposób funkcjonowania Skatteetaten. Urząd w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski osób zatrudnionych na umowę o pracę, w drugiej natomiast osób prowadzących działalność gospodarczą. Pierwsza tura zwrotu podatku ma miejsce około 20 czerwca, druga natomiast w pierwszych dniach sierpnia. Jeśli zależy Ci na czasie, złóż deklarację przez internet – są one rozpatrywane szybciej niż te złożone w formie papierowej (zwrot można otrzymać nawet w 2 tygodnie). Ostatnia tura wypłat realizowana jest październiku i dotyczy zazwyczaj osób, które przedłużyły termin złożenia deklaracji lub ich zeznanie zostało poddane dokładniejszej kontroli.

Aby otrzymać zwrot podatku jak najszybciej, dopilnuj, aby w zeznaniu podatkowym znalazł się Twój aktualny numer konta. Dzięki temu otrzymasz pieniądze bezpośrednio na swój rachunek. W przeciwnym razie urząd wyśle do Ciebie specjalny czek pocztą tradycyjną, co trwa znacznie dłużej i może być potencjalnie kłopotliwe (jeśli będziesz wtedy przebywał pod innym adresem lub poza granicami Norwegii).

Rozliczenie dochodów z Norwegii w 2024 – Jakie przepisy obowiązują?

Rozliczenie podatkowe z Norwegii w 2024 roku można przeprowadzić zarówno online (tak jak pisaliśmy wcześniej, to wygodniejsza i szybsza metoda), ale także metodą tradycyjną, korzystając z odpowiednich druków udostępnianych przez Urząd Podatkowy.

Należy pamiętać, że w 2024 roku nie obowiązują już dwie popularne ulgi podatkowe (Standardfradrag oraz druga kategoria podatkowa). W mocy pozostają jednak pozostałe przepisy obowiązujące od 2018 roku, czyli:

 • zmniejszenie podatku od dochodu netto – na południu kraju: 23%, a na północy kraju 19,5%,
 • wzrost podatku od dochodu brutto – wzrost nastąpił w każdym z czterech progów,
 • ograniczenie odpisów za zakwaterowanie i wyżywienie – osoba pracująca dla jednego pracodawcy i mieszkająca w tej samej gminie przez dłużej niż dwa lata traci możliwość zwrotu kosztów poniesionych w wyniku zakwaterowania i wyżywienia,
 • odliczenie kosztów za mieszkanie – osoba, która posiadała status pendler mogła odliczyć koszty za wynajem i prąd. Od 2018 roku tego typu odliczenie jest możliwe jedynie przez pierwszy rok pobytu.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami

Dzwoniąc do nas, zyskujesz pewność, że rozliczenie podatku Norwegia odbędzie się sprawnie i bezstresowo.

Aktualności ze świata podatków

Baza wiedzy

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...