podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Zwrot podatku z zagranicy

PIT-36 ZG - rozliczenie dochodów z zagranicy ONLINE

PIT-36 z załącznikiem ZG to deklaracja podatkowa umożliwiająca rozliczenie dochodów uzyskiwanych z pracy za granicą przed urzędem skarbowym w Polsce. Dokument ten dotyczy osób, które mogą wykazać dochody z innego kraju lub uzyskały dochód zarówno w Polsce, jak i za granicą

Krok po kroku poprowadzimy Cię przez proces rozliczenia podatku!

Minimum formalności – maksimum korzyści!

20 lat doświadczenia w odzyskiwaniu podatków
Obowiązkiem podatkowym każdego, kto jest polskim rezydentem podatkowym jest rozliczenie się ze wszystkich osiąganych dochodów, nawet tych z zagranicy. Obowiązek ten wynika z ustaw i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Polska ma podpisane z większością krajów.
WAŻNE! Niezłożenie wymaganej deklaracji podatkowej może skutkować karą finansową lub innymi konsekwencjami ze strony organów podatkowych. Dlatego istotne jest, abyś regularnie i terminowo rozliczał się z dochodów zarobionych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w rozliczeniu swoich dochodów zagranicznych w ALL-TAX pomożemy Ci w prawidłowym rozliczaniu dochodów z zagranicy i zajmiemy się w Twoim imieniu załatwianiem wszystkich formalności. Wykonujemy PIT 36 ZG Online bez konieczności wychodzenia z domu! – wystarczy, że skontaktujesz się z nami i prześlesz wybrane dokumenty, a my uzupełnimy i dostarczymy deklarację podatkową do urzędu skarbowego w terminie
Masz pytanie odnośnie rozliczenia podatku w Polsce?

Co obejmuje usługa rozliczenia PIT 36/ZG ONLINE

i

Pomoc w skompletowaniu dokumentów oraz wypełnienie FORMULARZA

Brak konieczności wizyty w biurze, rozliczamy również w formie ONLINE

h

Kompleksowe rozliczenie na PIT- 36 z załącznikiem ZG tzw. PIT ZEROWY

Dobranie najkorzystniejszej metody wykonania rozliczenia (indywidualne lub wspólne)

Uwzględnienie wszystkich ulg podatkowych

Wsparcie na każdym etapie rozliczenia

Co potrzebujemy, aby wykonać PIT 36/ZG ?

Wypełnienie formularza PIT POLSKA

Karty podatkowe

Ze wszystkich krajów, w których pracowałeś w danym roku podatkowym

PIT-11

Dokumenty, które potwierdzą wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym w Polsce

Dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania ulg podatkowych

Które mogą obniżyć należny podatek

Przysługujące Ulgi Podatkowe

 • Ulga prorodzinna (na dzieci)
 • Ulga termomodernizacyjna – ocieplenie domu
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na leki
 • Internet
 • Krwiodawstwo
 • Darowizny
 • Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą
 • Ulga na powrót
 • Ulga dla młodych (do 26 roku życia)
 • Ulga dla seniorów

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

Rozpoczęcie okresu podatkowego w Polsce zaczyna się 15 lutego każdego roku.

Rozliczenia PIT z zagranicy zazwyczaj należy złożyć w urzędzie skarbowym maksymalnie do 30 kwietnia następującego po minionym roku podatkowym. Deklarację zawierającą PIT 36 wraz z załącznikiem ZG możesz przesłać online – pomożemy Ci na czas zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i zajmiemy się rozliczeniem uzyskanego dochodu za granicą

PIT-36 wraz z załącznikiem ZG (tzw. PIT zerowy) jest specjalną deklaracją podatkową, która służy do rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą przez osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi w Polsce. Skrót "PIT-36/ZG" odnosi się do zestawu dokumentów, które składa się w polskim urzędzie skarbowym w celu prawidłowego rozliczenia się z dochodów zagranicznych.

Załącznik ZG (Załącznik do PIT-36) zawiera szczegółowe informacje dotyczące dochodów uzyskanych za granicą, takie jak źródło dochodu, kraj, w którym został on osiągnięty, kwoty podatku zapłaconego za granicą oraz ewentualne ulgi lub zwroty podatku, które mogą być przysługujące na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wypełniając PIT-36 wraz z załącznikiem ZG (tzw. PIT zerowy), osoba rozliczająca się ma możliwość udokumentowania swoich dochodów zagranicznych oraz ewentualnych już zapłaconych podatków w innym kraju. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozliczenia się z dochodów osiągniętych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W skrócie, PIT-36/ZG to specjalna deklaracja podatkowa, która umożliwia osobom rezydującym w Polsce rozliczenie się z dochodów uzyskanych za granicą, zapewniając transparentność i zgodność z przepisami podatkowymi.

Rezydent podatkowy w Polsce to osoba fizyczna lub prawna, która według polskiego prawa podatkowego jest uznawana za mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski.

Istnieją określone kryteria określające status rezydenta podatkowego, które są stosowane przez polski urząd skarbowy. Dla osób fizycznych, rezydent podatkowy to zazwyczaj osoba, która:

 • Ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski przez więcej niż 183 dni w roku podatkowym, lub
 • Ma centrum interesów życiowych lub gospodarczych na terytorium Polski, co oznacza, że osoba ta wykazuje więź osobistą lub ekonomiczną z Polską.

Dochody z zagranicy w polskim systemie podatkowym zazwyczaj są deklarowane w formularzu PIT-36. Formularz ten służy do rozliczania dochodów uzyskanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdy podatnik osiągał dochody z zagranicy, na przykład z pracy za granicą, z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą lub z innych źródeł.

Natomiast formularz PIT-37 jest przeznaczony głównie dla osób, które osiągają dochody tylko w Polsce, czyli np. z wynagrodzenia za pracę na terenie Polski, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytury, renty czy z innych źródeł krajowych.

W przypadku dochodów z zagranicy, podatnicy powinni uzupełnić odpowiednie części formularza PIT-36, gdzie będą mogli zadeklarować swoje dochody zagraniczne oraz skorzystać z ewentualnych ulg czy odliczeń podatkowych przewidzianych przez polskie prawo podatkowe dla tego rodzaju dochodów. Podsumowując, jeśli osiągasz dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, będziesz musiał złożyć formularz PIT-36 i zadeklarować swoje dochody zarówno krajowe, jak i zagraniczne w załączniku ZG

Wypełnianie formularza PIT-36 ZG (Załącznik do zeznania PIT-36) zwykle spoczywa na podatniku. Załącznik ten jest stosowany w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochody zagraniczne, które muszą zostać zadeklarowane w zeznaniu podatkowym PIT-36.

Wypełniając PIT-36 ZG, podatnik musi podać szczegółowe informacje dotyczące swoich dochodów zagranicznych, takie jak źródło dochodu, kwotę uzyskanego dochodu oraz ewentualne odliczenia lub ulgi, które można zastosować do tych dochodów.

Złożenie PIT możliwe jest za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl po odpowiednio przeliczonym dochodzie zagranicznym. Nie wiesz od czego zacząć? Profesjonalne biuro rozliczeniowe ALL-TAX Zwrot podatku pomoże w prawidłowym wypełnieniu formularza PIT-36 ZG oraz rozliczeniu się z dochodów zagranicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi bez konieczności wizyty w biurze.

PIT-36 ZG tzw. PIT zerowy (Załącznik do zeznania PIT-36) składa się wraz z samym zeznaniem podatkowym PIT-36. Termin składania zeznań podatkowych PIT w Polsce zazwyczaj zależy od statusu podatnika i źródła dochodu. Oto ogólne zasady dotyczące terminów składania PIT-36:

 • Pracownicy: Jeśli podatnik uzyskał dochody tylko z umowy o pracę, termin składania zeznania podatkowego PIT-36 upływa zazwyczaj do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który jest ono składane.
 • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą: Jeśli podatnik prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku podatkowym, musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 do 30 kwietnia roku następnego.
 • Pozostali podatnicy: W przypadku innych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, ale uzyskują inne źródła dochodów, takie jak dochody z kapitałów, z działalności na własny rachunek czy z najmu, termin składania PIT-36 także upływa zazwyczaj do 30 kwietnia.

Za pośrednictwem ALL-TAX Zwrot podatku istnieje możliwość elektronicznego przesłania Państwa zeznania podatkowego (PIT36/ZG) do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Ten wygodny sposób składania dokumentów umożliwia szybką i bezpieczną transmisję informacji podatkowych.

Abyśmy mogli złożyć Państwa PIT drogą elektroniczną, prosimy o podanie kwoty przychodu z poprzednio składanego zeznania podatkowego. Jest to wymagane w celu prawidłowego wypełnienia i przesłania zeznania.

 • Wypełnienie formularza PIT POLSKA – znajdziesz go w sekcji dokumenty
 • Karty podatkowe z wszystkich krajów, w których pracowałeś w danym roku podatkowym
 • Dokumenty, które potwierdzą wszystkie dochody jakie uzyskałeś w danym roku podatkowym w Polsce (PIT-11)
 • Dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania ulg podatkowych, które mogą obniżyć należny podatek
 • Pakiet dokumentów wyślij do pracownika ALL-TAX Zwrot podatku a on zajmie się Twoim rozliczeniem

Jeśli podatnik uzyskał dochody tylko z umowy o pracę za granicą, termin składania zeznania podatkowego PIT-36 upływa zazwyczaj do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który jest ono składane.

W 2023 roku PIT-36 ZG należy rozliczyć do 30 kwietnia.

Koszt wykonania zeznania podatkowego PIT-36 wraz z Załącznikiem ZG może się różnić w zależności od liczby krajów, z których podatnik uzyskał dochody. Koszt usługi jest uzależniony od ilości kart podatkowych, które należy uwzględnić w zeznaniu. Prosimy o zapoznanie się z naszym cennikiem:

 • 150 zł - za wykonanie zeznania podatkowego dla dochodów z jednego kraju.
 • 200 zł - za wykonanie zeznania podatkowego dla dochodów z więcej niż jednego kraju

ALL-TAX Zwrot Podatku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej, w tym wypełnianiu formularzy PIT-36 ZG w formie ONLINE. Wystarczy, że klient zgłosi się do naszego biura lub skontaktuje telefonicznie lub drogą elektroniczną, a nasi doświadczeni specjaliści podejmą się wykonania tego zadania. Zapewniamy profesjonalną obsługę, dbając o to, aby proces wypełniania PIT-36 ZG przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Niezłożenie wymaganej deklaracji podatkowej PIT-36 z załącznikiem ZG może skutkować karą finansową lub innymi konsekwencjami ze strony organów podatkowych. Dlatego istotne jest, abyś regularnie i terminowo rozliczał się z dochodów zarobionych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w rozliczeniu swoich dochodów zagranicznych w ALL-TAX pomożemy Ci w prawidłowym rozliczaniu dochodów z zagranicy i zajmiemy się w Twoim imieniu załatwianiem wszystkich formalności.

Urząd Skarbowy ma określony czas na wezwanie do rozliczenia się z zagranicy. W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, Urząd Skarbowy ma czas do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, aby wezwać podatnika do złożenia zeznań podatkowych lub uzupełnienia brakujących informacji, w tym dotyczących dochodów uzyskanych za granicą.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami

Dzwoniąc do nas, zyskujesz pewność, że rozliczenie podatku Polski odbędzie się sprawnie i bezstresowo.

Aktualności ze świata podatków

Baza wiedzy

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...