Kwota wolna od podatku w Niemczech zależy od klas podatkowych.

Kwota wolna od podatku w Niemczech 2024

Wielu Polaków pracujących w Niemczech nierzadko ma problem z rozliczeniem tam swojego podatku dochodowego. Być może dlatego, że nawet kwota wolna od podatku w Niemczech nie jest taka sama dla wszystkich i różni się w zależności od sytuacji rodzinnej danego podatnika.

Kwota wolna od podatku w Niemczech — czym jest Steuerfreibetrag?

Kwota wolna od podatku w Niemczech, czyli podstawowa ulga podatkowa – Steuerfreibetrag, zmienia się co roku. To suma rocznych dochodów, która nie podlega opodatkowaniu.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Niemczech w 2024 roku?

Kwota wolna od podatku w 2023 roku w Niemczech jest zależna od wielu czynników, m.in. pozostawania w związku małżeńskim lub posiadania dzieci. Czyli wpływ na to ma przede wszystkim status cywilny podatnika.

Aktualnie kwota ta w ujęciu rocznym wynosi dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe to 11 604 euro, co oznacza, że wzrosła w stosunku do kwoty wolnej od podatku w Niemczech 2023 o 696 euro. Z kolei dla osób pozostających w małżeństwie Steuerfreibetrag ustalono na obecny rok na poziomie 23 208 euro, czyli kwota ta wzrosła o 1 392  euro w porównaniu z minionym rokiem. Natomiast dla emerytów kwota wolna od podatku wynosi aktualnie 10 908 euro.

Roczna kwota wolna od podatku Niemcy — lata 2022, 2023 i 2024:

Rok

Osoby samotne

Małżeństwa

2022

9 984 euro/ 10 347

19 968 euro/20 694 €

2023

10 908 €

21 816 €

2024

11 604 €

23 208 €

Jaka kwota wolna od podatku w Niemczech w 2024 roku? To zależy od klasy podatkowej

Dla wielu naszych rodaków pracujących za zachodnią granicą tamtejszy system podatkowy może wydawać się dość skomplikowany, również z powodu sześciu klas podatkowych, na które podzieleni są tam podatnicy. Są to tzw. Lohnsteuerklassen. Osoby należące do poszczególnych klas płacą podatki w innej wysokości. Również kwota wolna od podatku w Niemczech, choć co roku jest podawana jej ogólna wartość, jest tu inna, w zależności od statusu danego pracownika zatrudnionego w tym kraju.

Klasy podatkowe a kwota wolna od podatku w Niemczech

Pierwsza klasa podatkowa w Niemczech obejmuje osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, wdowców owdowiałych co najmniej dwa lata wcześniej, rozwodników, pary znajdujące się w separacji, a także małżonków, których partner przebywa poza granicami Unii Europejskiej.

Drugą klasę stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci, które mają prawo do zasiłku rodzinnego.

Z kolei trzecia klasa to osoby pozostające w małżeństwie (najczęściej ta klasa jest wybierana przez małżonka o dużo wyższym dochodzie niż partner/partnerka) oraz osoby owdowiałe do roku od śmierci współmałżonka, a także małżonków, z których jedna osoba przebywa w jednym z krajów unijnych lub jest bezrobotna.

W klasie czwartej znajdują się wszystkie małżeństwa, niezgłaszające przynależności do innej klasy podatkowej. To tej klasy małżeństwa są najczęściej przypisywane.

Natomiast klasa piąta dotyczy osób posiadających współmałżonka w klasie 3.

Ostatnia klasa – szósta, to podatnicy zatrudnieni w więcej niż jednej pracy. 

W zależności od klasy podatkowej różni się też stawka podatkowa w Niemczech i wynosi od 14 do 45 proc. Progi podatkowe definiują również wysokość kwoty wolnej od podatku w Niemczech. 

Kwota wolna od podatku w Niemczech 2024 pytania i odpowiedzi


Co to jest kwota wolna od podatku w Niemczech?

Kwota wolna od podatku to łączna suma dochodów uzyskanych w ciągu całego roku, które nie podlegają opodatkowaniu. W 2024 roku w Niemczech próg podatkowy wynosi 11 604 € – jeśli w ciągu całego roku podatkowego Twoje dochody nie przekroczyły tej sumy, nie musisz rozliczać się z urzędem skarbowym.

Do jakiej kwoty nie trzeba płacić podatku w Niemczech?

Osoby zatrudnione na terenie Niemiec są zwolnione z płacenie podatku do kwoty 11 604 € odpowiadającej łącznej sumie dochodów uzyskanych w ciągu roku. W 2023 roku kwota, do której nie trzeba było płacić podatku, wynosiła 10 908 €.

Od jakiej kwoty trzeba płacić podatek w Niemczech?

Podatek w Niemczech muszą zapłacić osoby, które w ciągu roku uzyskały dochód przekraczający wartość kwoty wolnej od podatku. W 2024 do rozliczenia z urzędem skarbowym zobligowani są wszyscy, którzy przez cały rok zarobili więcej niż 11 604 €.