Kwota wolna od podatku w Niemczech zależy od klas podatkowych.

Kwota wolna od podatku w Niemczech

Wielu Polaków pracujących w Niemczech nierzadko ma problem z rozliczeniem tam swojego podatku dochodowego. Być może dlatego, że nawet kwota wolna od podatku w Niemczech nie jest taka sama dla wszystkich i różni się w zależności od sytuacji rodzinnej danego podatnika.

Kwota wolna od podatku w Niemczech, czyli podstawowa ulga podatkowa – Steuerfreibetrag, zmienia się co roku. To suma rocznych dochodów, która nie podlega opodatkowaniu.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Niemczech w 2022 roku?

Kwota wolna od podatku w 2022 roku w Niemczech jest zależna od wielu czynników, m.in. pozostawania w związku małżeńskim lub posiadania dzieci. Czyli wpływ na to ma przede wszystkim status cywilny podatnika.

Aktualnie kwota ta w ujęciu rocznym wynosi dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe 9 984 euro, co oznacza, że wzrosła w stosunku do kwoty wolnej od podatku w Niemczech 2021 o 240 euro. Z kolei dla osób pozostających w małżeństwie Steuerfreibetrag ustalono na obecny rok na poziomie 19 968 euro, czyli kwota ta wzrosła o 480 euro w porównaniu z minionym rokiem. Natomiast dla emerytów kwota wolna od podatku wynosi aktualnie 9984 euro.

Roczna kwota wolna od podatku, Niemcy — lata 2021 i 2022:

Rok Osoby samotne Małżeństwa
2021 9744 euro 19488 euro
2022 9 984 euro 19 968 euro

Jaka kwota wolna od podatku w Niemczech? To zależy od klasy podatkowej

Dla wielu naszych rodaków pracujących za zachodnią granicą tamtejszy system podatkowy może wydawać się dość skomplikowany, również z powodu sześciu klas podatkowych, na które podzieleni są tam podatnicy. Są to tzw. Lohnsteuerklassen. Osoby należące do poszczególnych klas płacą podatki w innej wysokości. Również kwota wolna od podatku w Niemczech, choć co roku jest podawana jej ogólna wartość, jest tu inna, w zależności od statusu danego pracownika zatrudnionego w tym kraju.

Klasy podatkowe a kwota wolna od podatku w Niemczech

Pierwsza klasa podatkowa w Niemczech obejmuje osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, wdowców owdowiałych co najmniej dwa lata wcześniej, rozwodników, pary znajdujące się w separacji, a także małżonków, których partner przebywa poza granicami Unii Europejskiej. Drugą klasę stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Z kolei trzecia klasa to osoby pozostające w małżeństwie (najczęściej ta klasa jest wybierana przez małżonka o dużo wyższym dochodzie niż partner/partnerka) oraz osoby owdowiałe do roku od śmierci współmałżonka, a także małżonków, z których jedna osoba przebywa w jednym z krajów unijnych lub jest bezrobotna. W klasie czwartej znajdują się wszystkie małżeństwa, niezgłaszające przynależności do innej klasy podatkowej. To tej klasy małżeństwa są najczęściej przypisywane. Natomiast klasa piąta dotyczy osób posiadających współmałżonka w klasie 3. Ostatnia klasa – szósta, to podatnicy zatrudnieni w więcej niż jednej pracy. 

W zależności od klasy podatkowej różni się też stawka podatkowa w Niemczech i wynosi od 14 do 45 proc. Progi podatkowe definiują również wysokość kwoty wolnej od podatku w Niemczech. Miesięczny dochód wolny od podatku dla pierwszej klasy to 983 euro, dla drugiej – 1178 euro, dla trzeciej 1862 euro, a dla czwartej 983 euro. Z kolei w przypadku piątej klasy jest to kwota 104 euro miesięcznie, a 6 klasa nie posiada kwoty wolnej od podatku. Roczny dochód wolny od podatku dla pierwszej klasy to 983 euro, dla drugiej – 1178 euro, dla trzeciej 1862 euro, a dla czwartej 983 euro. Z kolei w przypadku piątej klasy jest to kwota 104 euro miesięcznie, a 6 klasa nie posiada kwoty wolnej od podatku.