podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

Ulga abolicyjna 2023 – sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania

28 wrz 2021

Kto może skorzystać z ulgi abolicyjnej w 2021 roku?

Ulga abolicyjna była dotychczas korzystnym sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów uzyskiwanych nie tylko w kraju, ale również za granicą. Niestety wprowadzone przepisy znacznie ograniczyły tę możliwość.

Każda osoba zamieszkała na terenie Polski ma obowiązek płacić podatki od całości swoich dochodów bez względu na to, skąd pochodzą. Tymczasem wielu Polaków pracuje nie tylko w kraju, ale również za granicą, gdzie od uzyskiwanych zarobków odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Jednak nawet jeśli tam pracodawca pobrał od pensji podatek, to i tak wszystkie zarobki należy zawrzeć w rocznym zeznaniu podatkowym w kraju stałego zamieszkania, czyli w Polsce.

Podatek abolicyjny – jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu, poszczególne kraje podpisują ze sobą porozumienia, które pozwalają tego uniknąć.

 1. Jedne z nich stosują tzw. metodę proporcjonalnego odliczania, która zakłada, że podatek, który dana osoba zapłaciła w innym kraju, jest odliczany od tego, który musi ona zapłacić w Polsce. Jest to możliwe jedynie proporcjonalnie do wysokości podatku, który przypada na dochód uzyskany za granicą.
 2. Drugim sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest metoda wyłączenia z progresją. Jest ona korzystniejsza, gdyż zwalnia zagraniczne dochody z podatku w Polsce. Dzięki temu Polacy, którzy uzyskują dochody tylko za granicą, w kraju nie muszą już składać żadnych zeznań podatkowych.

Natomiast ulga abolicyjna, która jest stosowana od 2008 roku, pozwala na zmniejszenie różnic pomiędzy tymi dwoma systemami unikania podwójnego opodatkowania. Mogą z niej korzystać osoby, które pracowały za granicą i rozliczają się przy pomocy metody proporcjonalnego odliczenia. Powoduje to, że uzyskują wyższy podatek do zapłacenia, niż by to miało miejsce w przypadku metody wyłączenia z progresją. Natomiast dzięki uldze abolicyjnej wysokość podatku dochodowego będzie taka sama dla każdej z metod.

Ulga abolicyjna – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby zamieszkałe w Polsce, jednak zarabiające za granicą, gdy ich dochody są wynikiem realizowanej umowy o pracę, umowy zlecenia, prowadzonej działalności gospodarczej, artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej albo posiadanych praw majątkowych lub autorskich, jednak rozliczają się metodą proporcjonalnego odliczenia.

Ulga abolicyjna dotyczy Polaków zarabiających między innymi w:

 • Armenii,
 • Australii,
 • Belgii,
 • Chile,
 • Egipcie,
 • Finlandii,
 • Gruzji,
 • Holandii (przeczytaj więcej o uldze abolicyjnej w Holandii),
 • Iranie,
 • Islandii,
 • Kazachstanie,
 • Kirgistanie,
 • Korei Południowej,
 • Luksemburgu,
 • Macedonii,
 • Mołdawii,
 • Rosji,
 • USA,
 • Syrii,
 • Tadżykistanu,
 • Uzbekistanu.

To kraje z ulgą abolicyjną. Ulga abolicyjna może być także stosowana, gdy podatnik uzyskał dochody w państwach, z którymi Polska nie podpisała żadnej umowy w celu unikania podwójnego opodatkowania.

Przeczytaj i dowiedz się więcej również o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania w Austrii.

Ulga abolicyjna 2021, 2022, 2023 – jakie zmiany?

Od 2021 roku na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, ulga abolicyjna zostaje znacząco ograniczona. Teraz limit ulgi abolicyjnej to 1360 zł. Będzie natomiast dostępna dla wszystkich. Niestety przyczyni się to do płacenia wyższych podatków w Polsce.

Zmiany te przyczyniły się również do zniesienia ulgi abolicyjnej w Norwegii, przez co większość Polaków pracujących w tym kraju będzie niestety musiała rozliczać się podwójnie.

Wprowadzone w tym roku zmiany nie dotyczą jednak marynarzy. Osoby wykonujące ten zawód mogą stosować ulgę abolicyjną na dotychczasowych zasadach. Jeśli więc zapłacili podatek od dochodów uzyskanych poza Polską, w kraju, w którym pracowali, mają możliwość skorzystać z efektywnego zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznych w ojczyźnie.

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...