Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w Austrii

Pracując na terenie Austrii, warto też poznać kilka faktów na temat umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – uldze abolicyjnej. Co zrobić, aby zapłacić podatek tylko w jednym państwie?

Czym są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierane między poszczególnymi państwami, mają na celu zapobieżenie sytuacji, w której w obu państwach urzędy skarbowe naliczają podatek od dochodu podatnika. Co do zasady bowiem, w przypadku braku takich regulacji, może się zdarzyć, że chociaż podatnik podlega przepisom swojego ojczystego kraju, to musi jednocześnie płacić podatki w innym państwie, w którym okresowo pracuje.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zwrotu podatku z Austrii skontaktuj się z konsultantami All-tax.

Umowa pomiędzy Polską i Austrią a unikanie podwójnego opodatkowania

Umowa między Polską a Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, została podpisana 13 stycznia 2004 r. w Wiedniu. Z kolei 7 czerwca 2017 r. podpisano tak zwaną konwencję MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties – wielostronna konwencja podatkowa), która nieco zmodyfikowała pierwotnie zawarty kontrakt. Akty te ułatwiają określenie prawidłowej rezydencji podatkowej pracownika.

Czym jest metoda wyłączenia z progresją?

Polsko-austriackie relacje podatkowe opierają się zatem na metodzie wyłączenia z progresją. Zgodnie z tymi regułami polscy obywatele są zwolnieni z opodatkowania w Polsce w zakresie dochodów, osiągniętych za granicą. W oparciu o te dochody należy jednak określić stopę procentową, która pozwoli na obliczenie dochodów, uzyskiwanych w Polsce. W wyniku dokonanych obliczeń może się nawet okazać, że osiągnięcie określonego dochodu za granicą spowoduje obniżenie podatku w Polsce.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Aby na pewno uniknąć podwójnego opodatkowania warto się odpowiednio zabezpieczyć. Należy być zatem przygotowanym na to, iż urzędy skarbowe poszczególnych państw będą chciały dowodów, potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej w danym kraju i informacji, czy podatnik uregulował już należny podatek.

Pracowałeś w Austrii?
Zgłoś się do nas!

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Zasiłek rodzinny w Austrii dla Polaków - Kinderbetreuungsgeld i Familienbeihilfe

Zasiłek rodzinny w Austrii - Kinderbetreuungsgeld i Familienbeihilfe

Polacy mieszkający i pracujący w Austrii mogą liczyć na szereg…
Kwota wolna od podatku w Austrii