Sprawdź, jak uniknąć podwójnego opodatkowania pracując w Norwegii.

Zniesienie ulgi abolicyjnej w Norwegii – jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ulgi abolicyjnej w Norwegi osoby pracujące w tym kraju muszą rozliczyć się z podatku również w Polsce. Wprowadzone zmiany wiążą się z poniesieniem większych kosztów przez pracowników, którzy składają zeznanie podatkowe za 2021 rok. Kogo dotyczy likwidacja ulgi abolicyjnej i jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Norwegii?

Praca w Norwegii a ulga abolicyjna – nowe regulacje prawne

Dotychczas Polacy pracujący za granicą mogli uniknąć rozliczania dochodów uzyskanych z Norwegii w Polsce zgodnie z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Norwegią. Od stycznia 2021 roku zostały wprowadzone nowe przepisy, które ograniczają tę możliwość i obligują do uwzględnienia w zeznaniu podatkowym z kraju stałego zamieszkania informacji na temat wszystkich zarobków. Zniesienie ulgi abolicyjnej dotyczy każdej osoby wyjeżdżającej do Norwegii w celach zarobkowych, która jest zameldowana w Polsce, lub jest w związku małżeńskim z osobą przebywającą na terenie ojczyzny.

Wymeldowanie się oraz zmiana statusu cywilnego nie przyczyni się do uniknięcia podwójnego opodatkowania – w takich przypadkach prawo przewiduje zniesienie statusu pendler i utracenie możliwości korzystania z ulg podatkowych w Norwegii przysługujących pracownikom w związku z opłatami mieszkaniowymi, komunikacyjnymi czy żywieniowymi.

Kto zapłaci podwójny podatek w Norwegii?

Rozliczenie podatku w Polsce od dochodu w Norwegii w wyniku zniesienia ulgi abolicyjnej obowiązuje pracowników, którzy:

  • przebywają na terenie Polski więcej niż 183 dni w roku lub spędzają w kraju stałego zamieszkania więcej niż 270 dni w ciągu 3 lat,
  • są rezydentami podatkowymi Polski (centrum ich interesów osobistych oraz gospodarczych znajduje się na terenie kraju).

Podwójny podatek dla pracujących w Norwegii nie dotyczy osób uzyskujące norweskie świadczenia na terenie Polski, takie jak renta chorobowa lub emerytura. W tej sytuacji pomimo uzyskiwania dochodów na terenie miejsca zamieszkania wystarczy przedstawić w banku dokument potwierdzający wartość podatku rozliczanego w Norwegii. Brak okazania dokumentu skutkuje pobraniem zaliczki na podatek dochodowy w kwocie ustalonej przez bank.

Dla osób zobligowanych do rozliczania podwójnego podatku z Norwegii, w Polsce stosuje się metodę proporcjonalnego odliczania, która polega na dopłaceniu potencjalnej różnicy w przypadku, gdy podatek z tytułu uzyskanego dochodu za granicą w kraju zamieszkania osiągnie większą wartość.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania z Norwegii w Polsce?

Obowiązek podwójnego rozliczenia podatkowego w związku z pracą na terenie Norwegii obowiązuje wszystkich zameldowanych na terenie Polski oraz osoby z polską rezydenturą. W wymienionych przypadkach nie da się uniknąć podwójnego opodatkowania.

Z obowiązku wykazywania zagranicznych dochodów w Polsce są zwolnieni pracownicy uzyskujący dochody w Norwegii, którzy:

  • Nie są w związku małżeńskim oraz nie mają przydzielonego statusu podatkowego pendler dedykowanego osobom samotnym (mieszkają w Norwegii na stałe i odwiedzają Polskę sporadycznie np. podczas krótkiego urlopu).
  • Mieszkają na terenie Norwegii i są po rozwodzie, a ich dzieci z małżeństwa są dorosłe lub niepełnosprawne i przebywają pod opieką byłego współmałżonka.
  • Przeprowadzili się do Norwegii wraz z całą rodziną i przyjeżdżają do Polski co pewien czas do własnościowej posiadłości.

Obowiązek podwójnego rozliczania podatku dotyczy większości Polaków pracujących w Norwegii i trudno jest tego uniknąć. Warto zadbać również o złożenie wszystkich deklaracji i dokumentów w terminie w celu uniknięcia podatkowych kar nakładanych przez z urząd skarbowy w Polsce oraz za granicą. Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z Norwegii, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przeprowadzić wszystkie niezbędne formalności oraz doradzimy, jak rozliczyć podatek w możliwie najkorzystniejszy sposób.