Komu przysługuje ulga podatkowa w Norwegii

Ulga podatkowa w Norwegii – komu przysługuje i jak skorzystać z odliczeń podatkowych?

Zgodnie z norweskim systemem podatkowym obywatele Polski pracujący na terenie Norwegii powinni rozliczyć się z uzyskanych dochodów. Nie zawsze jednak wiąże się to z ponoszeniem wysokich kosztów – niektórzy pracownicy mogą skorzystać z ulg przyznawanych przez państwo przy rozliczaniu podatku. Jakie są ulgi podatkowe w Norwegii i kto może z nich skorzystać?

Kto nie musi płacić podatku dochodowego w Norwegii?

System podatkowy w Norwegii obliguje do rozliczenia podatków także Polaków zarabiających na terenie tego kraju. Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku, na co wpływ ma wysokość dochodów uzyskanych w minionym roku podatkowym. Kwota wolna od podatku w Norwegii wyznacza granicę maksymalnego dochodu, jaki można osiągnąć bez konieczności odprowadzania podatku. W 2022 roku Personfradrag (kwota wolna od podatku) wynosi 58 250 NOK.

Ulga podatkowa w Norwegii – status Pendler

Jedną z podstawowych ulg podatkowych w Norwegii, która uprawnia Polaków do skorzystania z odliczeń podatkowych jest status Pendler. Pracownik dzięki przyznaniu statusu może odliczyć koszty wynikające z dojazdów do pracy, zakwaterowania, wyżywienia, korzystania z opieki lekarskiej, a także wydatki związane z podróżą do miejsca zamieszkania.

W celu uzyskania statusu Pendler należy przedstawić w norweskim urzędzie komplet dokumentów potwierdzających prowadzenie życia na terenie dwóch krajów – Polski i Norwegii. Status Pendler może otrzymać każda osoba, bez względu na stan cywilny, która ma swoją działalność gospodarczą lub pracuje na terenie Norwegii i minimum 1 raz do roku odwiedza miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Rozliczenie zwykłe – co można odliczyć od podatku w Norwegii?

Obywatele Polski, którzy nie kwalifikują się do otrzymania statusu Pendler mogą skorzystać z ulgi podatkowej tzw. rozliczenia zwykłego. Ulga ta umożliwia ubieganie się o różne odliczenia od wartości wyliczonego podatku. Dzięki przyznanym świadczeniom zostanie on pomniejszony o przynależną kwotę z tytułu spełnienia warunków norweskiego systemu podatkowego lub zwiększy się wysokość otrzymanego zwrotu. Z jakich ulg podatkowych w Norwegii można skorzystać?

Typ Ulgi Podatkowej w Norwegii Warunki Skorzystania z Ulgi Maksymalna Kwota Odliczenia
Ulga rodzicielska Dziecko do 12 lat, koszty m.in. przedszkola 25 000 NOK (pierwsze), 15 000 NOK (kolejne)
Odsetki od kredytu hipotecznego 90% dochodu w Norwegii, nie norweski rezydent podatkowy Indywidualnie
Ulga dla marynarzy i rybaków Minimum 120 dni pracy na morzu dla norweskiego pracodawcy Do 80 000 NOK
Odliczenie od darowizn Wpłaty na organizacje charytatywne zarejestrowane w Skatteetaten Do 50 000 NOK

Ulga rodzicielska w Norwegii

Ulga rodzicielka umożliwia odliczenie kosztów z tytułu wychowywania dzieci związanych m.in. z ich pobytem w przedszkolu, żłobku, świetlicy lub na zajęciach. Mogą z niej skorzystać pracownicy, których dziecko nie przekroczyło 12. roku życia. Wartość odliczenia przy jednym dziecku sięga maksymalnie 25 000 NOK. Przy każdym kolejnym można otrzymać do 15 000 NOK.

Ulga na odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego

Pracownicy, których roczny dochód w 90% jest uzyskiwany na terenie Norwegii, mogą skorzystać z ulgi odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego zawartego w Polsce. Taka osoba nie może być norweskim rezydentem podatkowym, a przy składaniu deklaracji należy dostarczyć zaświadczenia (przetłumaczone na język angielski) potwierdzające wysokość odsetek kredytu, polską rezydenturę oraz wysokość dochodu zatwierdzoną przez polski urząd skarbowy.

Ulga dla marynarzy i rybaków

Wysokie odliczenia podatkowe w Norwegii przysługują marynarzom, którzy w ciągu roku minimum 120 dni spędzili w pracy na morzu, pracując dla norweskiego pracodawcy. Maksymalna kwota odpisu podatkowego może wynieść nawet 80 000 NOK.

Odliczenie od darowizn na organizacje społeczne w Norwegii

Pracownicy, którzy dysponują udokumentowanymi wpłatami na rzecz organizacji charytatywnych i instytucji społecznych zarejestrowanych w Skatteetaten również mogą skorzystać z ulg podatkowych w Norwegii. Kwota odliczenia w zależności od wysokości i częstotliwości wpłat może wynieść do 50 000 NOK.

Zniesienie ulgi podatkowej Standardfradrag

System podatkowy stale się zmienia. W 2019 roku zlikwidowano ulgę 10 procent w Norwegii (Standardfradrag). Przed wprowadzeniem zmian osoby, które nie miały statusu Pendler, ale przebywały na terenie Norwegii krócej niż 182 dni w roku lub krócej niż 270 dni w ciągu 2 lat mogły odpisać 10% kwoty dochodów, co wpływało na zmniejszenie podstawy podatkowej. Obecnie z ulg podatkowej Standardfradrag mogą skorzystać tylko marynarze oraz osoby pracujące przy wydobyciu ropy.