Ulga abolicyjna w Holandii dla Polaków pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w Holandii – zmiany dla Polaków pracujących za granicą

Podjęcie pracy w Holandii daje szansę uzyskania wyższych zarobków – z tego względu wielu Polaków decyduje się wyjechać w celach zarobkowych za granicę. W związku z otrzymywaniem wynagrodzenia w innym kraju rezydenci Polski muszą rozliczyć się z podatku również w polskim urzędzie skarbowym, jednak ulga abolicyjna pozwala zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty i wyrównać różnice między holenderskim i polskim systemem rozliczeń. Czym dokładnie jest ulga abolicyjna w Holandii i jak ją obliczyć?

Ulga abolicyjna w Holandii – co to jest?

Uzyskiwanie dochodu za granicą wiąże się z koniecznością rozliczenia go również w Polsce. Aby uniknąć kosztów wynikających z rozliczania podatku w dwóch krajach, wybrane państwa stosują się do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Według przepisów w niej zawartych obywatele Polski, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, mogą skorzystać z dwóch metod rozliczenia podatkowego – metody wyłączenia z progresją lub metody odliczenia proporcjonalnego, o których więcej możesz przeczytać w artykule na temat rozliczenia podatku z pracy sezonowej za granicą.

Jeśli pracujesz w Holandii, obowiązuje Cię rozliczenie podatku według metody odliczenia proporcjonalnego, która często uznawana jest za mniej korzystną. W takiej sytuacji dochód uzyskany z pracy na terenie Holandii zostanie opodatkowany w Polsce. Następnie od kwoty podatku wyliczonej przez polski urząd skarbowy odlicza się kwotę podatku, którą należy uregulować w Holandii. W wyniku zastosowania się do tej metody wielu pracowników z Polski może ponieść dodatkowe koszty wynikające z konieczności dopłat do podatku. Aby uniknąć takiego postępowania, możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej w Holandii, której celem jest wyrównanie różnic poprzez korektę kwoty do zapłaty na korzyść pracownika.

Ulga abolicyjna pozwala więc przy wyliczeniu podatku korzystać z różnic, jakie powstają przy zastosowaniu dwóch metod rozliczeń (wyłączenia z progresją i odliczenia proporcjonalnego) – dzięki czemu możesz zapłacić mniejszy podatek.

Zniesienie ulgi abolicyjnej w Holandii – zmiany dla pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w formie znanej dziś funkcjonuje od 2008 roku, ale w ostatnich latach możliwość skorzystania z niej została mocno ograniczona w wyniku zmian w przepisach podatkowych. Jeśli doszły do Ciebie informacje na temat likwidacji ulgi abolicyjnej, nie są one prawdziwe. Od 2021 roku Polaków pracujących legalnie na terenie Holandii zaczęły obowiązywać nowe przepisy, według których wciąż można korzystać z ulgi abolicyjnej, jednak kwota jej przyznania została obniżona do 1360 zł.

Jak obliczyć ulgę abolicyjną z Holandii?

Ulgę abolicyjną  z Holandii możesz obliczyć samodzielnie.

  1. W tym celu należy wyliczyć podatek do zapłaty wynikający zastosowania dwóch metod – wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego.
  2. Następnie odejmij od siebie dwie otrzymane kwoty – wynik wskazuje różnicę między dwoma systemami, która jest jednoznaczna z wysokością przyznanej ulgi abolicyjnej (pod warunkiem że kwota ta nie przekracza ustalonego limitu w wysokości 1360 złotych).

Jeśli masz problem z wyliczeniem ulgi abolicyjnej z Holandii – zgłoś się do nas. Nasi specjaliści pomogą Ci w wykonaniu obliczeń oraz prawidłowym rozliczeniu podatku, które zapewni Ci największy możliwy zwrot należności.

Kiedy nie przysługuje ulga abolicyjna?

Według nowych przepisów Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych z ulgi abolicyjnej nie będą mogli skorzystać Polacy, których odliczenie przekracza kwotę ulgi określoną w art. 27 ust. 1a pkt 1. Od stycznia 2021 roku wartość tej kwoty wynosi 1360 złotych.

W związku ze zmianami – z ulgi abolicyjnej w Holandii prawdopodobnie nie będą mogli skorzystać rezydenci Polski, którzy podejmują pracę sezonową na terenie Holandii. W ich przypadku podczas rozliczenia może nastąpić nawet konieczność dopłaty do podatku, choć każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Dochody tylko z Holandii a ulga abolicyjna – czy można z niej skorzystać?

Jeśli pracujesz wyłącznie na terenie Holandii, w dalszym ciągu możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej przy rozliczaniu podatku z Holandii. Brak dochodu w Polsce nie wpływa na przyznanie ulgi, dzięki czemu po odliczeniu różnicy wynikającej z dwóch systemów podatkowych, możesz odliczyć kwotę o maksymalnej wysokości 1360 złotych.

Sprawdź również, czy masz możliwość otrzymania zwrotu ubezpieczenia z Holandii i dowiedz się, jak wygląda holenderski system podatkowy!