podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

Progi podatkowe w Holandii 2024 – system podatkowy i obecne stawki

5 lip 2023

Progi podatkowe w Holandii

Od 2020 roku w holenderskim systemie podatkowym nastąpiły pewne zmiany, które obecnie regulują liczbę funkcjonujących progów podatkowych oraz stawki podatku. Dla wielu polskich pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę mogą wydawać się one wysokie, choć obecny system przewiduje również liczne ulgi zmniejszające kwotę podatku do zapłaty. Ile wynoszą stawki podatku w Holandii i jak prawidłowo rozliczyć swoje dochody?

Zmiany w systemie podatkowym w Holandii 2024

Do 2020 roku w holenderskim systemie podatkowym funkcjonowały trzy progi podatkowe, które regulowały kwotę podatków pracowników legalnie zatrudnionych na terenie kraju. Mimo że stawki podatku odpowiadały wysokości uzyskanych dochodów w minionym roku podatkowym, utrzymywały się na dość dużym poziomie. W 2024 roku osoby zatrudnione na terenie Holandii obowiązuje uproszczony system podatkowy, który zakłada obecność zaledwie dwóch progów podatkowych. Nie mniej mimo wprowadzonych zmian stawki podatkowe w Holandii wciąż pozostają wysokie, a kwotę podatku można obniżyć, korzystając z szeregu odliczeń tzw. ulg podatkowych. Ile trzeba zapłacić podatku za pracę w Holandii w 2024 roku?

Jakie są stawki podatkowe w Holandii w 2024?

W 2024 roku system podatkowy w Holandii wyróżnia II progi podatkowe. Stawka dla rozliczeń podatkowych zależy od dochodu, który pracownik uzyskał w ciągu całego roku na podstawie umowy o pracę. Aktualne stawki podatkowe w Holandii 2024 przedstawia tabela:

Próg podatkowy I 36,93% dla dochodów poniżej 73 031 euro
Próg podatkowy II 49,5% dla dochodów wyższych niż 73 031 

Progi podatkowe w Holandii – co warto wiedzieć na temat rozliczeń?

Jeśli dochody pracownika w ciągu minionego roku podatkowego przewyższają kwotę 73 031 euro – przy rozliczeniu podatku z Holandii obowiązuje stawka przyjęta dla II progu podatkowego tj. 49,5%. Stawka ta nie dotyczy jednak całej sumy opodatkowanych przychodów. Należy według niej rozliczyć wyłącznie kwotę nadwyżki, czyli sumę dochodów przekraczającą próg 73 031 euro.

Przykład:

W ciągu roku Twoje dochody wyniosły 92 300 euro. Oznacza to, że kwotę 73 031 euro musisz rozliczyć według stawki 36,93%, natomiast różnicę – 19 269 euro według stawki 49,5%.

Taki system jest korzystniejszy dla pracowników, choć nie da się ukryć, że obecnie ustanowione progi podatkowe w dalszym ciągu przekładają się na uzyskanie wysokich podatków. Aby zmniejszyć kwotę do zapłaty, podatnicy mogą korzystać z atrakcyjnych odliczeń m.in. ulgi na dziecko, ulgi dla pracowników oraz ogólnej ulgi podatkowej.

Sprawdź również jakie warunki musisz spełniać, aby otrzymać zasiłek rodzinny w Holandii!

Ulgi podatkowe w Holandii 2024 – co się zmieni?

Warto wspomnieć, że na terenie tego kraju nie funkcjonuje holenderska kwota wolna od podatku znana z systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, która pozwala nie płacić podatku osobom, z dochodami nieprzekraczającymi ustalonego progu. Zamiast tego pracownicy mają do dyspozycji szereg odliczeń od podatku, które obniżają wysokość kwoty do zapłaty. W tym systemie również zaszły pewne zmiany.

W 2024 roku znacząco podniesiono ulgę dla pracownika, która teraz wynosi 5 052 euro. Jest to zmiana aż o 792 euro. Dodatkowo obecnie nie można również skorzystać z tzw. ulgi na niepracującą żonę, czyli popularnego w Polsce – rozłąkowego w Holandii. Nie mniej w dalszym ciągu z odliczenia mogą skorzystać osoby rozliczające się za ubiegłe lata pracy na terenie Holandii.

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...