Kwota wolna od podatku w Holandii

Kwota wolna od podatku w Holandii – kto może skorzystać z ulg podatkowych?

Pracownicy przyjeżdżający z Polski do Holandii za pracą nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej w takim samym zakresie jak w naszym kraju. Za holenderską granicą system podatkowy wygląda trochę inaczej, a stała kwota wolna od podatku nie obowiązuje. W zamian za to podatnicy mogą skorzystać z przejrzystego systemu ulg dopasowanego do sumy uzyskanych dochodów, dzięki któremu mają możliwość obniżyć wysokość podatku. Jak dokładnie wyglądają ulgi podatkowe w Holandii i komu przysługują?

Kwota wolna od podatku w Holandii – jak wygląda holenderski system podatkowy?

Holenderski system podatkowy definiuje dwie grupy podatników. Przynależność do każdej z nich odbywa się na podstawie dochodu uzyskanego w minionym roku podatkowym i może zmienić się wraz ze zmianą wynagrodzenia w następnych latach. Suma zarobionych pieniędzy ma natomiast wpływ na wysokość stawki, według której zostanie uregulowany podatek. Grupy podatkowe obejmują:

  • Pracowników, których roczny dochód nie przekroczył kwoty większej niż 73 031 euro – I próg podatkowy.
  • Pracowników, którzy w ciągu roku uzyskali dochody przekraczające kwotę 73 031 euro – II próg podatkowy.

Dla każdego progu podatkowego została wyznaczona inna stawka podatkowa:

  • I próg podatkowy – 36,93%,
  • II próg podatkowy – 49,5%.

Warto wspomnieć również, że pracownicy, którzy powinni rozliczyć się według stawki ustalonej dla II progu podatkowego, nie muszą rozliczać wszystkich dochodów według wyższej stawki. Obejmuje ona wyłącznie sumę dochodów, która przekracza kwotę 73 031 euro, tzw. nadwyżkę.

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku w Holandii?

Kwota wolna od podatku w Holandii nie przyjmuje formy stałego odliczenia, tak jak działa to w Polsce. Znany nam limit dochodów, od którego pracownik jest zwolniony z podatku, funkcjonuje za granicą w inny sposób. Zatrudnieni w zamian za brak kwoty wolnej od podatku w Holandii mogą natomiast skorzystać z różnych ulg, dzięki którym obniżą wysokość podatku dochodowego. Ustalenie ich bezpośrednio wiążę się z uzyskanym dochodem, natomiast możliwość skorzystania z wybranego rodzaju odliczenia wymaga spełnienia pewnych warunków.

Ulgi podatkowe w Holandii zamiast stałej kwoty wolnej od podatku

Holenderski system podatkowy przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości podatku za pośrednictwem różnych odliczeń. Z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać?

Typ Ulgi Opis
Ogólna Holenderska Ulga Podatkowa Ulga zależna od wysokości dochodu i ilości dni przepracowanych.
Ulga Podatkowa na Dziecko Ulga dla rodziców dzieci do 12 lat, przy dochodzie nieprzekraczającym 5 548 euro miesięcznie.
Holenderska Ulga Podatkowa dla Pracowników Odliczenie od dochodu z pracy, zależne od wysokości wynagrodzenia.

Ogólna holenderska ulga podatkowa – Algemene heffingskorting

Podstawą przy rozliczeniu pracowników, którzy przepisowo odprowadzają składkę na ubezpieczenie społeczne i rozliczają się w terminie, jest ogólna holenderska ulga podatkowa. Ta forma odliczenia zależy od wysokości dochodu, jaki uzyskał pracownik oraz ilości dni przepracowanych na terenie kraju. W przypadku otrzymania niskiego wynagrodzenia, kwota ulgi może być bardzo korzystna.

Ulga podatkowa w Holandii na dziecko – Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

Następną z dostępnych form odliczeń jest ulga dla pracowników wychowujących dziecko, którego wiek nie przekracza 12 lat. Prawo do korzystania z niej otrzymuje rodzic zamieszkujący na terenie Holandii wraz z dzieckiem. Wychowanek powinien posiadać również meldunek przez okres minimum pół roku przed datą rozliczenia podatkowego. W 2023 prawo do skorzystania z ulgi otrzymali rodzice, których dochód nie przekroczył miesięcznej kwoty 5 548 euro.

Holenderska ulga podatkowa dla pracowników – Arbeidskorting

Ostatnia na liście ulg podatkowych w Holandii jest tzw. ulga pracownicza, czyli odliczenie od dochodu z pracy. Może z niej skorzystać każdy pracownik (legalnie zatrudniony), który regularnie odprowadza składki na rzecz państwa. Wysokość odliczenia ustala się na podstawie procentowych wyliczeń od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Kwota wolna od podatku w Holandii – o czym pamiętać?

Mimo że ulgi podatkowe w Holandii nie są tożsame z możliwością korzystania z kwoty wolnej od podatku, działają na korzyść pracownika i pozwalają obniżyć wysokość podatku do zapłaty. Nie wpływają jednak na wysokość podstawy, od której naliczany jest podatek, co stanowi główną różnicę między polskim a holenderskim systemem podatkowym.

Jeżeli pracowałeś w Holandii skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci odzyskać zwrot podatku z Holandii i otrzymać zasiłek rodzinny w Holandii!