Praca sezonowa za granicą a rozliczenie podatku

Zwrot podatku a praca sezonowa za granicą – wszystko, co musisz wiedzieć

Praca sezonowa za granicą to dla wielu osób okazja do zgromadzenia oszczędności. Za wyjazdem do innego państwa w celach zarobkowych przemawia możliwość szybkiego wzbogacenia się, ale nie można przy tym zapomnieć o prawidłowym rozliczeniu podatku. W przeciwnym razie urząd skarbowy może nałożyć na pracownika wysokie kary pieniężne, które mijają się z wyznaczonym celem. Praca sezonowa za granicą a rozliczenie podatku – jak podejść do tego zgodnie z prawem?

Praca sezonowa za granicą – rozliczenie podatku

Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę z zamiarem podjęcia pracy sezonowej, muszą rozliczyć się z podatku zarówno w kraju zatrudnienia, jak i zamieszkania. Procedura złożenia deklaracji podatkowej w Polsce dotyczy wszystkich pracowników, którzy przebywają na jej terenie dłużej niż 183 dni w ciągu jednego roku podatkowego lub mają tu swoje centrum interesów życiowych (gospodarczych oraz osobistych). Otrzymanie polskiej rezydentury nakłada na podatnika obowiązek rozliczania wszystkich uzyskanych dochodów (również z pracy dorywczej za granicą). Przyjęty system podatkowy pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania, choć sposób rozliczenia podatku zależy od rodzaju umowy zawartej między Polską a krajem zatrudnienia. Istnieją dwie metody rozliczenia podatku przez polskich rezydentów:

  • metoda odliczenia proporcjonalnego,
  • metoda wyłączenia z progresją.

Rozliczenie podatku metodą odliczenia proporcjonalnego

Do rozliczania podatku metodą odliczenia proporcjonalnego są zobowiązani obywatele Polski, którzy podjęli się pracy sezonowej na terenie m.in.: Holandii, Belgii, Islandii, Kazachstanu, Rosji czy USA. Osoby pracujące za granicą niezależnie od uzyskania innych dochodów w ciągu roku podlegających opodatkowaniu w Polsce muszą wykazać w swoim zeznaniu podatkowym również dochody uzyskane z pracy sezonowej. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że od wykazanego dochodu z pracy za granicą należy odliczyć podatek zapłacony w kraju zatrudnienia. Ten rodzaj odliczenia można zastosować tylko do wysokości podatku, który proporcjonalnie odpowiada uzyskanym dochodom za granicą.

Metodę odliczenia proporcjonalnego stosuje się również w sytuacji rozliczenia podatku z pracy za granicą w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rozliczenie podatku metodą wyłączenia z progresją

Drugi sposób rozliczenia podatku to metoda wyłączenia z progresją, którą obowiązuje pracujących na terenie m.in.: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Norwegii, Włoch, Estonii, Czech, Łotwy, Portugalii, Francji, Grecji, Irlandii, Słowacji, Kanady, Ukrainy, Austrii, Chorwacji. Polscy rezydenci po powrocie z pracy za granicą są zwolnieni z obowiązku rozliczania dochodu uzyskanego w kraju zatrudnienia, natomiast przy rozliczaniu dochodu osiągniętego na terenie Polski stosuje się stopę podatkową wyliczoną dla łącznych dochodów z pracy za granicą i kraju zamieszkania. Dla wielu podatników metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza niż metoda odliczenia proporcjonalnego.

Praca sezonowa za granicą – rozliczenie podatku ze współmałżonkiem

Dochody z pracy sezonowej można rozliczyć wspólnie z małżonkiem pod warunkiem, że w ciągu minionego roku podatkowego została zachowana między partnerami wspólność majątkowa. Wspólne rozliczenie jest możliwe również, gdy suma dochodów osiągniętych przed jednego małżonka przekroczyła próg obligujący do rozliczeń podatkowych. Warto zaznaczyć, że przy wyliczaniu łącznego dochodu nie uwzględnia się dochodu opodatkowanego ryczałtem.

Sprawdź również, na czym polega wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech.

Kiedy nie trzeba rozliczać podatku z pracy sezonowej za granicą?

Praca sezonowa to często zbieranie darów natury – owoców, grzybów oraz ziół, które następnie można spieniężyć. Czy z takiej formy zarobku trzeba się rozliczyć? Osoby podejmujące się zbierania rosnących dziko ziół nie muszą się rozliczać z dochodu uzyskanego z ich sprzedaży. Jedynym warunkiem jest praca samodzielna bez uczestnictwa innych członków rodziny. Dochód ze zbioru owoców sezonowych oraz grzybów podlega rozliczeniu i należy go wykazać w zeznaniu podatkowym.