podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech – na czym polega?

9 sty 2023

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech - rozliczenie, zwrot podatku po ślubie

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech często przynosi więcej korzyści finansowych niż rozliczenie indywidualne. Złożenie wspólnej deklaracji jest możliwe po spełnieniu kilku warunków, dzięki którym małżeństwo może skorzystać z atrakcyjnego sposobu rozliczenia podatku od dochodów uzyskanych w ciągu minionego roku. Na czym polega wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech i kiedy się opłaca?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech – kiedy jest możliwe?

Osoby, które pozostają w ważnym prawnie związku małżeńskim, mają możliwość wspólnego rozliczenia dochodów uzyskanych w minionym roku podatkowym. Warunkiem do skorzystania z takiego sposobu rozliczenia jest wykazanie wspólności majątkowej oraz stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski (zasada ta nie dotyczy osób, które tymczasowe opuszczają kraj zamieszkania w celach zarobkowych). Wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech nie jest koniecznością – w niektórych przypadkach wybór indywidualnej formy rozliczenia jest korzystniejszy dla obojga partnerów. Do wspólnego rozliczenia podatku dwoje małżonków musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wymogiem nie jest również liczba lat stażu w małżeństwie, która uprawnia do wspólnego rozliczenia się, a zgodnie z prawem przedstawionym w uchwale Federalnego Trybunału Konstytucyjnego – wspólnie rozliczyć mogą się również osoby, które tworzą zarejestrowany związek partnerski.

Rozliczenie ze współmałżonkiem w Niemczech – na czym polega?

Złożenie deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem wiąże się z wyliczeniem dochodu netto przypadającego na oboje partnerów. W takiej sytuacji małżeństwo rozliczane jest według podwojonej kwoty wolnej od podatku w Niemczech, dzięki czemu w wybranych sytuacjach (przy dużych różnicach występujących między zarobkami każdego z partnerów) współmałżonkowie mogą zapłacić niższy podatek. Im mniejsze różnice zachodzą między dochodem uzyskanym w ciągu roku podatkowego przez każdego z małżonków, tym rozliczenie wspólne jest mniej opłacalne. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest indywidualne rozliczenie podatku przez każdego z partnerów.

Praca w Niemczech a wspólne rozliczenie – czy się opłaca?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem (Zusammenveranlagung) to warty uwagi sposób złożenia deklaracji podatkowych, który umożliwia uzyskanie większego zwrotu podatku. Z tej możliwości powinni skorzystać przede wszystkim małżonkowie zdani wyłącznie na zarobki jednego z partnerów przebywającego za granicą. Wspólne rozliczenie jest również korzystne w przypadku wysokich różnic między dochodem uzyskanym przez oboje partnerów. Jednym z warunków, który pozwala przewidzieć, czy takie rozwiązanie się opłaca, jest porównanie dochodu małżonka zarabiającego na terenie Polski z wartością kwoty wolnej od podatku w Niemczech. W przypadku gdy miesięczny dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, wspólne rozliczenie się z małżonkiem pracującym w Niemczech może przynieść wiele finansowych korzyści.

Jak otrzymać zwrot podatku w Niemczech po ślubie?

Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec po ślubie małżonkowie, którzy planują wspólnie się rozliczyć, powinni złożyć deklarację najpóźniej w terminie do 31 lipca następującego po roku podatkowym. Wybór formy wspólnego rozliczenia nie zwalnia z możliwości korzystania z ulg i świadczeń. Małżonkowie w dalszym ciągu mogą ubiegać się o zasiłki rodzinne m.in. świadczenia na dzieci (Kindergeld).

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...