podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

Zaświadczenia UE/EOG – poradnik 2024

29 cze 2021

Dowiedz się, co to jest zaświadczenie ue/eog

Zaświadczenie UE/EOG to dokument, z którym zwykle mają do czynienia osoby ubiegające się o zwrot podatku z Niemiec lub pobierające emeryturę w tym kraju. Podpowiadamy, jak go prawidłowo wypełnić.

Rozliczając podatek w Niemczech, trzeba wykazać wszystkie dochody, nie tylko te uzyskane w tym kraju. W przypadku Polaków zwykle dotyczy to dochodów, jakie uzyskali w Polsce. Zaświadczenie UE/EOG, czyli niemieckie Bescheinigung EU-EWR, to dokument załączany do deklaracji podatkowej składanej do urzędu skarbowego w Niemczech. Jego zadaniem jest wykazanie dochodów osiągniętych za granicą tego kraju.

Jak zdobyć druk UE/EOG?

Dokument ten wystawia polski urząd skarbowy właściwy dla podatnika ze względu na jego stałe miejsce zamieszkania. Często wystawiany jest od razu, jednak w wielu placówkach na jego wydanie należy czekać około 7 dni roboczych, a nawet dłużej. Warto wziąć to pod uwagę przygotowując się do rozliczenia podatku. Opłata za wystawienie druku UE/EOG wynosi 17 zł. Ponieważ dokument ten zawiera roczne dochody z konkretnego roku, które zwykle nie ulegają zmianie, nie ma on terminu ważności.

Do czego potrzebne jest zaświadczenie UE/EOG?

Polsko-niemieckie zaświadczenie UE/EOG jest niezbędne, gdy osoba zatrudniona w Niemczech jest zameldowana w Polsce i nie przepracowała pełnego roku za zachodnią granicą. Konieczne jest wówczas ustalenie przez niemiecki urząd skarbowy, czy pracując w Niemczech po zakończeniu zatrudnienia lub przed jego rozpoczęciem osiągnęła dochód w Polsce.

Zaświadczenie UE/EOG w 2024 roku musi uzyskać także pracownik, który był zatrudniony w Niemczech cały rok, ale mimo to osiągnął dochody w Polsce, np. z tytułu emerytury. Jest to konieczne także wówczas, gdy osoba zatrudniona w Niemczech pracowała cały rok, nie osiągnęła dochodów w Polsce, ale rozlicza się z małżonkiem, który nie pracował za naszą zachodnią granicą i pozostał w Polsce. Wtedy bez względu na to, czy osoba przebywająca w Polsce osiągnęła dochody, niemiecki urząd skarbowy będzie oczekiwał, że dochody z Polski zostaną potwierdzone. W przypadku ich braku konieczne będzie zaświadczenie o zerowych dochodach.

Sprawdź, jak należy wypełnić zaświadczenie ue/eog

Jak wypełnić zaświadczenie UE/EOG?

Druk potwierdzający dochody w Polsce otrzyma każdy, kto ukończył 18 lat i jest zameldowany w Polsce, o ile wcześniej rozliczy tu swoje dochody. Dlatego też, nie mając dochodów w Polsce, należy złożyć zeznanie zerowe, by urząd mógł na ich podstawie wystawić druk UE/EOG.

Zaświadczenie UE/EOG jest wielojęzyczne i najczęściej składa się z czterech stron: 

  • Dwie z nich są w języku niemieckim i przeznaczone są na informacje i adnotacje urzędowe dla niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).
  • Trzecia i czwarta strona są w języku polskim. Pierwsza z nich jest do potwierdzenia dochodów – kopia dla urzędu skarbowego, a druga to kopia dla podatnika.

Zaświadczenie UE/EOG – co jeszcze warto wiedzieć?

Wzór zaświadczenia UE/EOG jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jego wypełnienie jest stosunkowo proste: wystarczy wypełnić dane od pkt. 1 do 7 i potwierdzić w polskim urzędzie skarbowym. Jeżeli mąż i żona zdecydowali się na wspólne rozliczenie z małżonkiem pracującym w Niemczech, należy wpisać również dane współmałżonka.

W polskim urzędzie należy przedstawić do podbicia stronę polskojęzyczną. I choć z założenia jedna z dwóch stron w języku polskim jest przeznaczona dla urzędu w Polsce, to zazwyczaj stosuje się tylko jedną stronę w języku polskim, którą jest akceptowana również przez niemiecki urząd skarbowy.

Ponieważ polsko-niemiecki dokument EU-EWR jest drukiem urzędowym i wielojęzycznym, może być stosowany także dla innych potrzeb wykazania dochodu z zagranicy.

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...