podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

3 sytuacje, w których możesz nie otrzymać Kindergeld

28 lip 2020

Kindergeld w Niemczech to zasiłek rodzinny na dzieci, który przyznawany każdej legalnie zatrudnionej osobie na terenie kraju. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wniosek o pobranie świadczenia zostanie odrzucony. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie są najczęstsze powody wstrzymania Kindergeld i odmowy wypłacenia zasiłku.

Słowem wstępu, czyli komu należy się Kindergeld?

Każda osoba, która legalnie pracuje na terenie Niemiec, a jej dziecko nie ukończyło jeszcze 25. roku życia, może ubiegać się o Kindergeld. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, zasiłek może być naliczany bez względu na wiek warunkiem jednak jest dołączenie do wniosku orzeczenia o stanie zdrowia pociechy. Kindergeld wypłacany jest na każde dziecko zarówno na rodzone, jak i adoptowane oraz przybrane dzieci, a nawet na wnuki

Kindergeld nie dla każdego kiedy wniosek o zasiłek może być odrzucony?

Pomimo tego, że Kindergeld jest chętnie przyznawany osobom, które pracują w Niemczech, istnieje jednak kilka sytuacji, w których niemiecki urząd może odrzucić wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego. 

Brak statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym

Rodzinne w Niemczech przysługuje wyłącznie osobom, które pracują na terenie Niemiec na podstawie umowy. Co ważne jednak aby móc ubiegać się o zasiłek, jeden z rodziców dziecka musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Co to oznacza? Statusem takiego podatnika określa się osobę, która przepracowała w Niemczech co najmniej 183 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracujesz krócej? Wstrzymaj się z wysyłaniem wniosku, który najprawdopodobniej zostanie odrzucony ze względu na zbyt krótki staż pracy.

Brak aktualnych danych wnioskodawcy w niemieckim urzędzie

Każda osoba, która ubiega się o Kindergeld a jej sytuacja zawodowa lub rodzinna uległa zmianie, powinna poinformować o tym niemiecki urząd w ciągu 30 dni od nastania takowej zmiany. Najwygodniejszym sposobem jest wysłanie listu z dokumentami, w których znajdują się aktualne dane o wnioskodawcy. Do urzędu musisz zgłosić takie rzeczy jak m.in.:

  • zmianę miejsca zamieszkania,
  • utratę pracy,
  • pobieranie innych zasiłków np. dla bezrobotnych,
  • utratę świadczeń na dzieci w innych krajach,
  • zmianę stanu cywilnego.

Co ważne Familienkasse (kasa rodzinna) może otrzymać pewne informacje, które mają wpływ na przyznanie Kindergeld przykładem jest Elterngeld (zasiłek rodzicielski) oraz zagraniczne urzędy. Jeżeli nie poinformujesz urzędu o wszystkich istotnych informacjach, urzędnicy potraktują to jako utajenie prawdy, co w konsekwencji przełoży się na odmowę przyznania zasiłku rodzinnego.

Brak odpowiedzi na pisma Familienkasse

Każdy pobierający świadczenie rodzinne na dzieci raz do roku powinien otrzymać od urzędu specjalną ankietę aktualizacyjną, którą musi wypełnić i odesłać wraz z wymaganymi dokumentami w czasie 8. tygodni od jej otrzymania. Pamiętaj o tym, że jeżeli tego nie zrobisz, Twoje prawo do pobierania Kindergeld zostanie wstrzymane, a niemiecki urząd dodatkowo zażąda zwrotu zasiłku od ostatniego potwierdzonego okresu

Istotny jest również to, że Familienkasse może wysłać pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Jeżeli tego nie zrobisz i nie podasz i podasz powodu, dla którego nie możesz dostarczyć druków w wyznaczonym terminie, Twoje świadczenie zostanie wstrzymane. W skrajnych przypadkach niemiecki urząd oskarża pobierających o wyłudzenie i wszczyna wobec nich sprawy karne.

Kindergeld – co zrobić, aby wypłacili pieniądze?

Możesz starać się o wypłacenie Kindergeld po upływie co najmniej 6 miesięcy od podjęcia legalnej pracy na terenie Niemiec. W tym celu w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) należy osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika złożyć komplet następujących dokumentów m.in.:

  • wniosek o wypłacenie świadczenia Kindergeld,
  • zaświadczenie o zameldowaniu razem z dzieckiem,
  • zaświadczenie Lohnsteuerbescheinigung,
  • kopię dokumentu tożsamości,
  • akt urodzenia dziecka wraz z aktem małżeństwa (najlepiej w wersjach międzynarodowych).

Decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymasz po upływie od około 2 do 6 miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o Kindergeld pieniądze będą pojawiać się co miesiąc na koncie, którego numer bankowy został wskazany we wniosku.

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...