Elterngeld w Niemczech - niemiecki zasiłek rodzicielski na dzieci

Elterngeld – kto może otrzymać zasiłek rodzicielski w Niemczech?

Osoby mieszkające i pracujące na terenie Niemiec, które wychowują niemowlę lub małe dziecko, mogą korzystać ze specjalnych świadczeń finansowych. Zasiłek rodzicielski nie jest przyznawany wszystkim pracownikom – Elterngeld w Niemczech możesz otrzymać po spełnieniu kilku warunków i złożeniu odpowiednich dokumentów w urzędzie. Komu należy się Elterngeld i jakie są okoliczności otrzymania świadczenia?

Co to jest Elterngeld w Niemczech?

Elterngeld w Niemczech to zasiłek wychowawczy, który umożliwia rodzicom niemowląt oraz małych dzieci opiekę nad nimi bez konieczności podejmowania pracy. Świadczenia przysługują przez okres trwający od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 14. miesiąca życia – zazwyczaj czas pobierania zasiłku przyznanego przez niemiecki urząd wynosi 12 miesięcy. Inaczej jest w przypadku opiekunów, którzy zyskali prawo do opieki nad dzieckiem w późniejszym okresie jego rozwoju. W takim przypadku mogą oni skorzystać z Elterngeld przez okres 14 miesięcy od momentu przejęcia opieki – pod warunkiem że dziecko nie ukończyło jeszcze 8. roku życia.

 • O zasiłek Elterngeld mają prawo ubiegać się rodzice samotnie wychowujący dziecko oraz pary wspólnie sprawujące opiekę nad potomstwem. Jeśli oboje rodziców zdecydują się na pobieranie świadczenia, czas trwania okresu otrzymywania zapomogi zostaje skrócony do 6 miesięcy.
 • Możesz wydłużyć czas przyznawania Elterngeld do 24 miesięcy, decydując się na skorzystanie z programu ElterngeldPlus. W wyniku wybrania tej opcji suma łącznej kwoty przyznanych świadczeń zostanie pomniejszona o połowę.
 • Jeśli dwóch rodziców zdecyduje się na pobieranie Elterngeld, mogą otrzymać 2 dodatkowe miesiące przyznawania świadczeń w ramach Partnermonate.
 • Po zakończeniu podstawowego okresu otrzymywania świadczenia tj. 14 miesięcy, rodzice wspólnie wychowujący dziecko, którzy pracują tygodniowo średnio 24-32 godziny, mogą ubiegać się o dodatkowe 4 miesiące przyznawania świadczeń przypadające na każdego z nich. Prawo do tzw. Partnerschaftsbonus mają również rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy spełniają określone warunki.

Elterngeld a zasiłek macierzyński w Polsce

Zasiłek Elterngeld w Niemczech to odpowiednik świadczenia wychowawczego przyznawanego na terenie Polski rodzicom tuż po narodzinach dziecka. Jeśli jeden z rodziców pracuje na stałe na terenie Niemiec, natomiast drugi opiekun wraz z dzieckiem mieszka w Polsce można starać się o wypłacenie niemieckiego zasiłku. W takiej sytuacji od przyznanych świadczeń potrącone zostaną wszystkie zasiłki przyznane przez polski urząd m.in. 500 plus i świadczenie rodzicielskie tzw. kosiniakowe.

Czy można otrzymać Elterngeld dla dzieci urodzonych w Polsce?

Rodzice, których dzieci urodziły się w Polsce mogą skorzystać z zasiłku Elterngeld – po spełnieniu warunków określonych przez niemiecki urząd. Najważniejszym z nich jest posiadanie centrum życia na terenie naszych zachodnich sąsiadów, co oznacza, że rodzic przez co najmniej 183 dni w roku musi przebywać na terenie Niemiec, aby uzyskać świadczenie rodzicielskie.

Elterngeld bez meldunku w Niemczech

Elterngeld nie przysługuje bez meldunku w Niemczech. Osoby, które pracują lub mieszkają na terenie tego kraju, ale łączny czas przebywania za granicą w ich przypadku nie wynosi więcej niż 183 dni w ciągu roku, nie mają możliwości skorzystania z zasiłku wypłacanego w euro. Wyjątkiem w tej sytuacji mogą być osoby, które na co dzień mieszkają w Niemczech, ale w celach zarobkowych lub edukacyjnych regularnie przekraczają granicę z Polską.

Elterngeld – warunki do uzyskania zasiłku

W celu otrzymania zgody na przyznawanie świadczeń w ramach Elterngeld – zasiłku rodzicielskiego każdy wnioskodawca powinien spełnić następujące warunki:

 • wnioskodawca musi wykazać miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Niemiec przez okres co najmniej 183 dni w ciągu roku;
 • rodzic ubiegający się o Elterngeld musi mieszkać z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym;
 • rodzic ubiegający się o Elterngeld nie powinien pracować w pełnym wymiarze godzin;
 • rodzic powinien sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem;
 • samotni rodzice nie mogą przekroczyć progu zarobkowego, który wynosi 250 tysięcy euro. W przypadku par wspólnie wychowujących dzieci próg zarobkowy wynosi 500 tysięcy euro;
 • o przyznanie Elterngeld mogą ubiegać się krewni do trzeciego stopnia pokrewieństwa, jeśli rodzice dziecka z uzasadnionych względów nie mogą sprawować nad nim opieki;
 • o przyznanie Elterngeld mogą ubiegać się osoby planujące adopcję dziecka.

Elterngeld – wniosek i potrzebne dokumenty

W celu otrzymania Elterngeld należy jak najszybciej po urodzeniu dziecka (do trzech pierwszych miesięcy jego życia) złożyć wniosek w niemieckim urzędzie. Na miejscu należy również okazać komplet przygotowanych dokumentów. Do złożenia wniosku o Elterngeld potrzebne będą m.in.:

 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed narodzeniem dziecka,
 • zaświadczenie otrzymane od pracodawcy potwierdzające przyznanie urlopu rodzicielskiego,
 • kopię dowodu osobistego wnioskodawcy (lub wnioskodawców w przypadku par).

Elterngeld dla ojca – czy jest możliwy?

Elterngeld jest przyznawany dla każdego rodzica samodzielnie wychowującego dziecko. Świadczenia może otrzymać zarówno samotna matka, jak i samotny ojciec, a także obydwoje rodziców – w tym samym czasie lub z uwzględnieniem podziału na konkretne miesiące trwania programu.

Kiedy jest wypłacany Elterngeld?

Zasiłek Elterngeld jest wypłacany w krótkim czasie od złożenia wniosku i uzyskania pozytywnej decyzji urzędu. Warto jednak nie zwlekać ze składaniem dokumentów, ponieważ świadczenia zostaną wypłacone maksymalnie do trzech miesięcy wstecz.

Ile wynosi Elterngeld 2023?

Kwota zasiłku Elterngeld jest ustalana indywidualnie na podstawie dochodu netto wnioskodawcy. W zależności od wysokości dochodu rodzic otrzyma co najmniej 65% równowartości swojego wynagrodzenia (kwota ta nie może być jednak niższa od 300 euro i przekroczyć wartość 1800 euro). Przy niskich dochodach wnioskodawca może liczyć na wypłacenie świadczeń pokrywających w 100% uzyskiwanego dochodu netto.

Elterngeld w Niemczech – podsumowanie

Tabela opisująca charakterystykę zasiłku Elterngeld w Niemczech:

Charakterystyka Opis
Definicja Elterngeld Zasiłek wychowawczy umożliwiający rodzicom opiekę nad niemowlętami i małymi dziećmi bez konieczności podejmowania pracy.
Okres pobierania zasiłku Od narodzin do 14. miesiąca życia dziecka; dla opiekunów, którzy przejęli opiekę później – 14 miesięcy od momentu przejęcia opieki, do 8. roku dziecka.
Osoby uprawnione Rodzice samotnie wychowujący dziecko i pary wspólnie opiekujące się dziećmi.
Skrócenie okresu Jeśli oboje rodzice korzystają, okres zostaje skrócony do 6 miesięcy.
ElterngeldPlus Wydłużenie do 24 miesięcy, ale suma kwoty pomniejszona o połowę.
Partnermonate Dodatkowe 2 miesiące dla obu rodziców w ramach Partnermonate.
Partnerschaftsbonus Dodatkowe 4 miesiące dla rodziców pracujących 24-32 godziny tygodniowo.
Wymagania Miejsce zamieszkania/stałego pobytu w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku.
Wniosek i dokumenty Wniosek o Elterngeld należy złożyć do 3 miesięcy od narodzin dziecka; wymagane dokumenty, w tym akt urodzenia, zaświadczenia o dochodach itp.
Kwota Elterngeld w 2023 Kwota ustalana indywidualnie, minimum 65% dochodu netto, od 300 do 1800 euro.
Elterngeld dla ojca Zasiłek przysługuje również samotnym ojcom i obydwu rodzicom jednocześnie.
Termin wypłaty Elterngeld Wypłacany w krótkim czasie po pozytywnej decyzji, do 3 miesięcy wstecz.

Sprawdź, o jakie inne zasiłki rodzinne w Niemczech możesz się ubiegać i skontaktuj się z przedstawicielem ALL-TAX, a pomożemy Ci w sprawnym złożeniu wniosku!