Vakantiegeld to wakacyjne w Holandii, czyli holenderski dodatek urlopowy

Wakacyjne w Holandii – dodatek urlopowy. Ile wynosi i komu przysługuje?

Osoby zatrudnione legalnie na terenie Holandii mają prawo otrzymać Vakatiegeld, czyli pieniądze wakacyjne. Świadczenia te są wypłacane w formie dodatku urlopowego, a dzięki nim pracownicy mogą sfinansować swoje wczasy. Ile wynosi wakacyjne w Holandii i jak obliczyć wysokość przyznanego dodatku urlopowego dla pracowników?

Vakantiegeld – co to jest?

Vakantiegeld, czyli dodatek wakacyjny lub urlopowy w Holandii to świadczenia wypłacane pracownikom w związku z nadchodzącym sezonem urlopowym. Dodatek do wypłaty z założenia ma pokryć koszty wyjazdu wakacyjnego oraz innych aktywności w czasie korzystania z wolnych dni. Nie jest to jednak wymóg, ponieważ zarówno pracodawca, jak i urząd skarbowy nie docieka, w jaki sposób pracownik spożytkował otrzymane wakacyjne. Vakantiegeld można traktować jako wakacyjną premię, która należy się również obywatelom Polski zatrudnionym na terenie Holandii.

Dodatek wakacyjny w Holandii – komu przysługuje?

Wakacyjne w Holandii może otrzymać każda osoba zatrudniona na terenie państwa. Oznacza to, że holenderski dodatek urlopowy przysługuje pracownikom sezonowym oraz stale wykonującym pracę na terenie kraju. Vakantiegeld mogą uzyskać również osoby, które są zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy.

Dodatek urlopowy w Holandii – ile wynosi?

Dodatek wakacyjny w Holandii nie zawsze wyniesie tyle samo, a wysokość wypłaconego świadczenia zależy od sumy wynagrodzenia brutto oraz kwoty podatku odliczanego od premii. Każdego roku pracownicy mogą uzyskać wakacyjne w Holandii w kwocie odpowiadającej 8% rocznego wynagrodzenia (w okresie minionego roku podatkowego, licząc od 1 czerwca poprzedniego roku do 31 maja obecnego roku).

Obliczenie wysokości dodatku urlopowego nie jest łatwe, ponieważ holenderski system podatkowy obliguje do rozliczania podatku z Holandii według różnych ulg. Im zarobki pracownika są wyższe, tym będzie musiał on zapłacić wyższy podatek.

Jak obliczyć dodatek wakacyjny w Holandii?

Dodatek wakacyjny w Holandii możesz łatwo obliczyć, jeśli w minionym roku (od 1 czerwca do 31 maja) Twoje wynagrodzenie w każdym miesiącu było stałe. W takim przypadku wystarczy, że kwotę miesięcznej wypłaty (brutto) pomnożysz razy 12 miesięcy, a następnie od sumy wynagrodzenia rocznego wyliczysz 8%. Ostatnim krokiem jest przeliczenie wysokości dodatku wakacyjnego w Holandii z kwoty brutto na netto.

Dodatek wakacyjny w Holandii – Przykład:

Twoje miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 2 000 €.

2 000 € x 12 (miesięcy) = 24 000 € – roczne wynagrodzenie brutto

24 000 € x 0,08 (8%) = 1920 € – dodatek urlopowy brutto

Najwięcej trudności pracownikom uzyskującym dochód na terenie Holandii sprawia przeliczenie wysokości holenderskiego dodatku wakacyjnego, jaki otrzymają na rękę. Wynika to z obowiązującego systemu podatkowego, który przewiduje różne ulgi m.in.:

  • ulgę od kwoty wolnej od podatku,
  • ulgi podatkowe dla pracowników – ulga podatkowa ogólna oraz ulga podatkowa dla osoby zatrudnionej,
  • inne wyjątki, które regulują wysokość odliczanego podatku.

Dodatek wakacyjny Holandia – szacunkowe wyliczenia

Szacunkowe wyliczenia otrzymanego wakacyjnego w Holandii uwzględniliśmy w poniższej tabelce. Przedstawionych danych nie należy brać za podstawę podczas kalkulacji kwoty wynagrodzenia urlopowego.

Miesięczne wynagrodzenie (brutto) Dodatek wakacyjny (brutto) Dodatek wakacyjny (netto). Bez ulgi podatkowej od wynagrodzenia Dodatek wakacyjny (netto) z ulgą podatkową od wynagrodzenia
1500 € 1440 € 900 € 1300 €
2000 € 1920 € 1200 € 1100 €
2500 € 2400 € 1500 € 1400 €
3000 € 2880 € 1800 € 1450 €
3500 € 3360 € 2100 € 1700 €
4000 € 3840 € 2400 € 1950 €
4500 € 4320 € 2700 € 2200 €

Kiedy wypłacane jest wakacyjne w Holandii?

Dodatek wakacyjny w Holandii w 90% przypadków wypłacany jest przed rozpoczęciem sezonu urlopowego, czyli pod koniec maja lub na początku czerwca. Czasem świadczenia wakacyjne i urlopowe w Holandii wypłacane są wraz z miesięcznym wynagrodzeniem. Z taką sytuacją mogli się spotkać pracownicy, którzy są zatrudnieni przez agencje pracy. System regularnego wypłacania świadczeń jest korzystniejszy dla pracodawców ze względu na możliwość łatwiejszego porządkowania formalności (pracownicy sezonowi często pracują krócej niż rok w danym miejscu), a także dla pracownika – ze względu na wyższe wygrodzenie w ciągu miesiąca. W momencie zakończenia współpracy świadczenia zgromadzone na poczet wakacyjnego dodatku powinny zostać wypłacone wraz z ostatnim wynagrodzeniem.