podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Baza wiedzy

VAT w Niemczech – obowiązujące stawki i informacje praktyczne

18 sie 2022

Vat w Niemczech i obowiązujące stawki

Polscy przedsiębiorcy, którzy pracują na terenie Niemiec, nie zawsze mogą skorzystać z rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia. W takiej sytuacji są zobligowani do rejestracji VAT w Niemczech i rozliczenia się zgodnie z obowiązującym systemem podatkowym. Kogo obowiązuje zwolnienie z podatku VAT w Niemczech i jakie stawki podatku VAT obowiązują polskich pracowników?

Podatek VAT w Niemczech

Podatek od towarów lub usług VAT znany przedsiębiorcom z Polski obowiązuje również obywateli na terenie Niemiec jako podatek od wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Niemiecki VAT funkcjonuje od 1968 roku, a zasady odprowadzania podatku w Niemczech są określone przez dyrektywy unijne obecne w każdym z państw UE. Polacy, którzy świadczą usługi za granicą, w większości nie muszą rejestrować się w niemieckim systemie podatkowym, ponieważ mogą skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia.

Według prawa obowiązującego na terenie Niemiec podatkiem VAT zostaje obciążony nabywca bez względu na to, że miejscem opodatkowania (wykonywania usług) są Niemcy. Istnieją jednak sytuacje, w których to przedsiębiorca z Polski powinien zarejestrować się do VAT w niemieckim urzędzie skarbowym i rozliczać się z podatku zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi VAT w Niemczech.

Stawki VAT w Niemczech

Stawka VAT w Niemczech Zakres Stosowania
0% Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (nie uwzględniając transportu drogowego, kolejowego i wybranych środków transportu śródlądowego).
7% Wybrane artykuły spożywcze, sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, krajowe przewozy pasażerskie, materiały prasowe, książki, e-booki, audiobooki, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, krótkoterminowe przebywanie w hotelu, itp.
19% Podstawowa stawka VAT w Niemczech.

Stawki podatku VAT w Niemczech klasyfikuje się według trzech grup towarów lub usług, które ulegają opodatkowaniu. Dla transportu wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego obowiązuje stawka podatku 0% (nie należy uwzględniać transportu drogowego, kolejowego i wybranych środków transportu śródlądowego).

Kolejna grupa VAT dotyczy wybranych artykułów spożywczych (wraz z ich zaopatrzeniem i dostawami), sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych, niektórych rodzajów transportu m.in. obejmuje krajowe przewozy pasażerskie oraz inne formy transportu wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego do 50 kilometrów, materiały prasowe, książki, e-booki i audiobooki, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, krótkoterminowe przebywanie w hotelu, opieka lekarza i dentysty, drewno opałowe, rośliny żywe oraz cięte (używane do produkcji żywności lub celów dekoracyjnych), wybrane rodzaje złotych monet i biżuterii oraz żywność na wynos. Wszystkie wymienione towary lub usługi powinny być rozliczane według stawki podatku VAT w wysokości 7%.

Podstawowa stawka VAT dla podatników w Niemczech wynosi 19 %. Wartość ta odnosi się do wszystkich towarów lub usług, które nie zostały wymienione we wcześniejszej części artykułu.

Rejestracja do VAT w Niemczech – kiedy się zgłosić?

Rejestracja do VAT w Niemczech ma miejsce w określonych sytuacjach handlowych, które są zgodne z warunkami przyjętymi przez Unię Europejską. Według unijnych dyrektyw podatkowemu obowiązkowi na terenie Niemiec podlegają m.in. przedsiębiorcy, którzy:

  • Magazynują swoje towary na terenie Niemiec i prowadzą sprzedaż wysyłkową do innych państw. Zobowiązanie dotyczy także firm, które uzyskały przychód większy niż 10 000 euro ze sprzedaży produktów do innych klientów UE.
  • Importują towary z innego kraju do Niemiec (niezależnie czy jest to kraj należący do UE).
  • Dokonują sprzedaży towarów klientom z Niemiec przez internet i korzystają z niemieckich stawek podatku VAT dla handlu internetowego.
  • Zajmują się organizacją imprez masowych, szkoleń lub wystaw, które odbywają się na terenie Niemiec.
  • Organizują samodzielną dostawę towarów.
  • Samodzielnie świadczą usługi z branży remontowo-budowlanej.
  • Korzystają z usług firm na terenie Niemiec według przyjętej zasady odwróconego obciążenia, ale sami nie są zarejestrowani jako podatnik VAT.

Komu przysługuje zwolnienie z podatku VAT w Niemczech?

Zwolnienie z podatku VAT w Niemczech jest możliwe dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzenia działalności usługowej lub sprzedaży towarów nie uzyskują dochodu przekraczającego roczny limit. W takiej sytuacji uznawani są przez państwo za małych przedsiębiorców. Obecnie taki przywilej dotyczy przedstawicieli działalności, którzy w ciągu minionego roku nie wygenerowali obrotu większego niż 22 000 euro (z uwzględnieniem podatku VAT), a jego przewidywana wysokość w aktualnym roku nie jest wyższa od 55 000 euro. Jeśli dwa warunki zostaną spełnione przedsiębiorcy, nie muszą wykazywać VAT w fakturach dla klientów, co wiąże się jednocześnie z utratą możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w Niemczech.

Jak wygląda rozliczenie podatku VAT w Niemczech?

O sposobie rozliczenia podatku VAT w Niemczech decyduje urząd skarbowy na podstawie dochodów uzyskanych w ubiegłym roku podatkowym. Ich wysokość determinuje sposób rozliczenia – przedsiębiorcy, których dochód w minionym roku nie był wyższy niż 1 500 euro, mogą rozliczać się z podatku VAT kwartalnie. Deklarację można składać również miesięcznie oraz rocznie.

Rozliczenia kwartalnego należy dokonać do 10. dnia miesiąca roku następującego po roku rozliczeniowym. Miesięczną deklarację uwzględniającą dochody należy wykazać do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca, natomiast roczne rozliczenie podatku VAT w Niemczech należy złożyć w urzędzie skarbowym do 31 lipca w roku następującym po roku rozliczeniowym.

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech – 2024

Kwota wolna od podatku w Niemczech jest ważnym elementem polityki fiskalnej, który wpływa na finanse każdego obywatela i może mieć implikacje dla całej gospodarki. Regularne dostosowywanie tej kwoty do zmieniających się warunków ekonomicznych jest kluczowe dla...