Rozliczenie podatku z Holandii w 2020 roku – co się zmieni?

Holandia to kraj, w którym z roku na rok rozliczanie się z podatku jest coraz korzystniejsze. Ciągle wprowadzane zmiany w holenderskim systemie podatkowym skutkują wyższym zwrotem podatku dla wielu osób. Dowiedz się, co zmieni się w rozliczaniu podatku w 2020 roku z Holandii i dlaczego zmiany wpłyną na większą nadpłatę podatkową. 

Rozliczanie podatkowe z Holandii w 2020 roku – zmiana w progach podatkowych

Progi podatkowe w Holandii to jedna ze zmian, która weszła w życie od początku 2020 roku. Do końca 2019 roku w Holandii istniały trzy progi określające wysokość podatku względem łącznego dochodu podatnika. W 2020 roku zostały wprowadzone nowe progi, które występują jedynie w dwóch wariantach. Dwa przedziały taryfowe prowadzą do niższych stawek krańcowych dla średnich dochodów. W 2020 roku próg dochodowy do 68 507 € wynosi 37,35%.

Zmiany w progach podatkowych w Holandii

Wzrost ulgi pracowniczej w 2020 roku

Na wyższy zwrot podatku z Holandii w 2020 roku wpływ będzie mieć również ulga pracownicza, która wzrosła o 500 € względem ubiegłego roku. Rząd w Holandii planuje przeznaczyć na tę bonifikatę aż 2,15 miliarda €, dzięki czemu wielu pracowników będzie mogło cieszyć się mniejszym podatkiem dochodowym, co wpłynie jednocześnie na większy dochód. W 2020 roku ulga pracownika wzrośnie do aż 3819 € – w porównaniu do lat ubiegłych jest to duży wzrost – w 2018 roku wynosiła ona 3249 €, a w 2019 roku 3399 €.

Zwrot podatku z Holandii – większa ogólna ulga podatkowa 

Ogólna ulga podatkowa to kwota, która naliczana jest według wysokości dochodów podatnika oraz ilości przepracowanych przez niego dni na terenie Holandii. Po wyliczeniu jest ona odejmowana od łącznej kwoty podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne, które muszą zostać opłacone przez podatnika. Holenderski urząd z roku na rok podnosi maksymalną kwotę tej ulgi – w ciągu dwóch lat wzrosła ona aż o 500 euro. Dla zobrazowania – w 2018 roku największa ulga podatkowa mogła wynieść 2265 €, w 2019 roku 2477 €, z kolei w 2020 roku maksymalna kwota bonifikaty, jaką możesz otrzymać to aż 2711 €.

Wzrost Zorgtoeslag, czyli wyższy dodatek ubezpieczeniowy w 2020 roku

Od 2020 roku wzrosły składki na ubezpieczenie zdrowotne, co przekłada się również na wyższy dodatek Zorgtoeslag. Jest to holenderski dodatek ubezpieczeniowy przyznawany osobom legalnie zatrudnionym na terenie Holandii, które skończyły 18 lat, opłacają ubezpieczenia indywidualne, a ich dochód nie przekroczy w 2020 roku kwoty 30 558 €. Co ważne – kwota zasiłku jest zależna od wysokości dochodów – im mniejszy, tym większy jest dodatek. W 2019 roku maksymalna kwota dodatku wynosiła 99 €/miesiąc – od nowego roku kwota ta wzrosła do 104 €/miesiąc. O dodatek możesz ubiegać się samodzielnie lub z partnerem fiskalnym. W przypadku otrzymania wspólnej zapomogi wysokość Zorgtoeslag jest wyższa – za 2019 rok była to kwota 192 €/miesiąc, a od 2020 roku – 200 €. 

Aby ubiegać się o ulgi oraz dodatki takie jak np. Zorgtoeslag, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zebraniu wszystkich druków, skontaktuj się z naszym biurem, w którym otrzymasz pomoc w zwrocie podatku z Holandii oraz innych krajów. 

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii

Certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii – kto i jak może go uzyskać?

Certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii jest kluczowym dokumentem…
Belastingdienst co to

Belastingdienst – co to jest?

Pracujesz w Holandii lub zastanawiasz się nad wyjazdem do tego…
Numer BSN (dawniej SOFI) – jak go sprawdzić i komu jest potrzebny?

Numer BSN (dawniej SOFI) – jak go sprawdzić i komu jest potrzebny?

Numer BSN – osoby wyjeżdżające do pracy w Holandii z pewnością…