Niemiecka flaga

Rozliczanie podatku z Niemiec 2022 – co się zmieni?

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany w niemieckich rozliczeniach podatkowych. Co się zmieniło względem 2021 roku? W dalszej części artykułu zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące rozliczania się z niemieckim urzędem w 2022 roku.

Rozliczanie podatku w Niemczech 2022 – wyższa kwota wolna od podatku

Niemcy to kraj, w którym kwota wolna od podatku traktowana jest jako minimum socjalne, na które państwo nie może nałożyć podatku. Jest to inaczej suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Jej wysokość uzależniona jest głównie od statusu mieszkańca Niemiec inna jest ona bowiem dla osób samotnych, a jeszcze inna dla małżeństw i osób wychowujących dzieci. Kwota wolna od podatku w porównaniu do poprzednich lat wzrosła. Informacje o zmianach i jej wysokości zostały zawarte w poniższej tabeli.

Rok 2020 2021 2022
Kwota wolna od podatku dla singli 9.408 € 9.744 €  9.984 € 
Kwota wolna od podatku dla małżeństw 18.816 € 19.488 € 19.968 €
Kwota wolna od podatku na dzieci
(ulga Kinderfreibetrag)
5.172 € 5.460 € 5.460 €

Kindergeld 2022 – wyższy zasiłek na dzieci

Kindergeld jest niemieckim zasiłkiem rodzinnym, który miesięcznie wypłacany jest na każde dziecko poniżej 25. roku życia (zarówno na rodzone, jak i zaadoptowane, przybrane czy wnuki). O przyznanie świadczenia ubiegać mogą się osoby legalnie zatrudnione w Niemczech, chociaż zdarza się, że urząd odrzuca wniosek (poczytaj o tym więcej w artykule 3 sytuacje, w których możesz nie otrzymać Kindergeld). Zasiłek ten jednak chętnie wykorzystywany jest przez rodziny z dziećmi ze względu na swoją wysokość. W nowym roku suma zapomogi pozostaje bez zmian. Poniżej zestawione zostały kwoty Kindergeld w porównaniu roku 2020-2022.

Rok 2020 2021 2022
Wysokość zasiłku Kindergeld na 1. i 2. dziecko 204 € 219 € 219 €
Wysokość zasiłku Kindergeld na 3. dziecko 210 € 225 € 225 €
Wysokość zasiłku Kindergeld na 4. i każde kolejne dziecko 235 € 250 € 250 €

Ulgi podatkowe 2022 – co się zmieniło?

Niemcy są krajem, w którym przewidziane są co roku pewne ulgi, które zwiększają zwrot wypłacanego podatku. Najczęściej dotyczą one współmałżonka, delegacji, odzieży roboczej czy dojazdów do pracy. I właśnie ta ostatnia ulga odnosząca się do kosztów transportu do miejsca pracy uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Nowością z kolei jest ryczałt za pracę w domu.

Wyższy ryczałt za przeprowadzkę z powodu zmiany pracy

Niemiecki system podatkowy do tej pory przewidywał możliwość odzyskania kosztów z tytułu przeprowadzki związanej ze zmianą pracy w wysokości 870 € dla osób samotnych. Od 1 kwietnia 2022 roku kwota ryczałtu dla tej grupy obywateli wzrośnie do 886 €. Dla osób w związkach partnerskich lub małżeństwach nowa stawka jest większa o 10 € i wzrasta z 580 do 590 €

Przedłużony ryczałt za pracę zdalną

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu osobach, wśród których znalazło się sporo osób, które musiały przenieść swoją pracę do domu. Takie osoby w 2022 roku wciąż mają prawo ubiegać się o premię podatkową (stawki pozostają takie same – nawet 5 € za dzień, jednak nie więcej niż 600 € w danym roku). Zapomoga ta jest kwotą ryczałtową i jest jedną z części kosztów uzyskania przychodu (Werbungskosten).

Wyższa kwota wolna od dodatków do wynagrodzeń

W 2022 roku zmienia się również kwota wolna od podatku dla pracowniczych dodatków w postaci biletów transportu publicznego, kart oraz bonów paliwowych. W 2021 roku limit ulgi wynosił co miesiąc 44 €, natomiast w 2022 zwiększono go do 50 €.

Praca w Niemczech a minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Każdy, kto planuje pracę w Niemczech w 2022 roku, może liczyć się z podwyżką płacy minimalnej. W 2020 roku wynosiła ona 9,30 €/h, w 2021 9,60 €/h, natomiast w 2022 roku minimalne stawka godzinowa wynosi 9,82 €/h.

Zwrot podatku z Niemiec 2022 – terminy składania deklaracji podatkowych

Każda osoba, która chce liczyć na zwrot podatku z Niemiec, musi złożyć dokumenty do niemieckiego urzędu skarbowego. Podatnicy zobowiązani są do dostarczenia zeznania do dnia 31 lipca 2022 roku. Ważne jest, aby nie spóźniać się z dostarczaniem druków w przeciwnym razie urząd może naliczyć karę pieniężną. 

 

Potrzebujesz pomocy ze skompletowaniem dokumentów? Masz pytania odnośnie do zwrotu podatku z Niemiec w 2022 roku? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces rozliczenia podatkowego z Niemiec oraz innych krajów.