Poznaj klasy podatkowe w Norwegii

Czym są klasy podatkowe w Norwegii? Zapoznaj się z norweskim systemem podatkowym

Polacy wyjeżdżający do Norwegii w celach zarobkowych podlegają obowiązującemu tam systemowi podatkowemu. Sposób rozliczenia jest inny niż w Polsce, a wysokość podatków zależy od wielu czynników. Sprawdź, co warto wiedzieć o podatku dochodowym w Norwegii i ulgach przysługujących podczas rozliczania zarobków uzyskanych za granicą. Najważniejsze informacje zebraliśmy w tabeli podatkowej Norwegii, która w prosty i jasny sposób przedstawia wysokość stawek podatku dochodowego w poprzednich latach.

Podatek dochodowy w Norwegii

Każda osoba pracująca legalnie na terenie Norwegii otrzymuje wynagrodzenie, pomniejszone o wartość podatku dochodowego. Podstawą do ustalenia wysokości opodatkowania jest rodzaj i wartość dochodu otrzymana w minionym roku podatkowym przez przedsiębiorstwo. Im wyższy zysk uzyskuje firma, tym wzrasta kwota należnego podatku, który pracownik rozlicza za pośrednictwem pracodawcy. Bazą do rozliczeń jest opodatkowanie w wysokości 22% dla podatku dochodowego i 11,4% dla ubezpieczeń społecznych.

Podatek dochodowy w przedsiębiorstwie obejmuje również kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, wypłacaniem urlopów wypoczynkowych czy chorobowych. Na wysokość potrącanego podatku wpływają koszty stałe oraz zmienne.

Koszty stałe obejmują:

 • opłatę z tytułu zatrudnienia pracowników – 14,1%,
 • ubezpieczenie emerytalne – 2%,
 • feriepenger (wynagrodzenie urlopowe) – 10,2% dla osób do 60. roku życia i 12,5% dla osób powyżej 60. roku życia.

Koszty zmienne dotyczą (ok. 5%):

 • zasiłku chorobowego,
 • szkoleń pracowników i zapewnienia odzieży roboczej,
 • ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków.

Stawki podatkowe w Norwegii 2023

Kwota podatku dochodowego w Norwegii, od której przedsiębiorcy nie muszą odprowadzać większego podatku w 2021 roku wyniosła 184 800 NOK,  w 2022 roku przyjęto wartość 190 350 NOK, natomiast w 2023 – 198 350 NOK. Przy zysku mniejszym od podanych wartości obowiązuje stawka podatku 22%.

Tabela podatkowa Norwegii przedstawia pozostałe stawki podatku dochodowego w 2021 i 2022 roku:

Progi podatkowe

(Norwegia)

2021 Mnożnik nadwyżki podatku 2022 Mnożnik nadwyżki podatku 2023 Mnożnik nadwyżki podatku
I Próg podatkowy 184 800 NOK – 260 100 NOK 1,7 190 350 NOK – 267 900 NOK 1,7 198 350 NOK –  279 150 NOK 1,7
II Próg podatkowy 260 100 NOK – 651 250 NOK  4 267 900 NOK – 643 800 NOK 4 279 150 NOK – 642 950 NOK  4
III Próg podatkowy 651 250 NOK – 1 021 550 NOK 13,2 643 800 NOK – 969 200 NOK 13,4 642 950 NOK – 926 800 NOK 13,5
IV Próg podatkowy powyżej 1 021 550 NOK 16,2 powyżej 969 200 NOK 16,4 powyżej 1 500 000 NOK 17,5

Klasy podatkowe w Norwegii

Wiele polskich obywateli pracujących w Norwegii może również korzystać z ulg oraz świadczeń, które wpływają na mniejsze opodatkowanie i uzyskanie wyższego zwrotu podczas rozliczenia podatkowego.

System podatkowy Norwegii przez lata ulegał zmianom, które doprowadziły do likwidacji dwóch klas podatkowych. Wszystkie osoby fizyczne pracujące na terenie państwa rozliczają się według procedur określonych dla pierwszej klasy podatkowej. Druga klasa podatkowa została zlikwidowana w 2018 roku.

1. Klasa podatkowa w Norwegii

Pierwsza klasa podatkowa w Norwegii dotyczy wszystkich podatników. Od obowiązku odprowadzenia podatku mogą zostać zwolnione osoby, których dochód netto nie przekroczył określonej w konkretnym roku wartości kwoty wolnej od podatku. Dla pracowników podejmujących pracę sezonową jej wartość jest zmniejszana proporcjonalnie.

Kwota wolna od podatku (Personfradrag) w 2022 roku wynosi 52 450 NOK, a w 2023 wzrośnie do 79 600 NOK.

Istnieje również klasa podatkowa 0, w której nie obowiązują odliczenia osobiste. Takie postępowanie stosuje się rzadko, np. przy nierozliczonym spadku objętym opodatkowaniem.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Polscy pracownicy przynależący do 1. klasy podatkowej mogą skorzystać z ulg podatkowych w Norwegii, które zapewnią im większy zwrot nadpłaconych pieniędzy lub przyczynią się do mniejszego opodatkowania. Dwa główne rodzaje przyznawanych świadczeń to m.in. status pendler i rozliczenie zwykłe.

Status pendler

Status pendler może otrzymać każdy obywatel Polski, który prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony na terenie Norwegii i regularnie odwiedza rodzinę w miejscu stałego zamieszkania. Warunkiem do uzyskania świadczeń jest wizyta w Polsce minimum 1 raz do roku i brak samodzielnego lokum na terenie Norwegii. Status pendler upoważnia do odliczenia kosztów:

 • zakwaterowania na terenie Norwegii,
 • wyżywienia,
 • dojazdów do miejsca stałego zamieszkania.

Rozliczenie zwykłe

Rozliczenie zwykłe to ulga dla osób, które nie kwalifikują się do skorzystania z pozostałych świadczeń. Umożliwia odliczenia od podatku kosztów związanych:

 • dojazdem do pracy,
 • opieką nad dziećmi,
 • wpłatami na indywidualny fundusz emerytalny (IPA),
 • darowiznami na organizacje charytatywne,
 • odsetkami zaciągniętych kredytów,
 • uzyskaniem przychodu (minstefradrag) – do 104 450 NOK w 2023 roku.

Pracownicy, którzy chcą skorzystać z przysługujących świadczeń w związku z pracą na terenie Norwegii, muszą dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez urząd skarbowy. Procedury służą potwierdzenie statusu podatnika, a rodzaj i liczba dokumentów różnią się w zależności od wybranego sposobu rozliczenia.