Certyfikat rezydencji podatkowej w niemczech

Certyfikat rezydencji podatkowej w Niemczech – kto i jak może go uzyskać?

Mieszkasz i pracujesz w Niemczech? Oznacza to, że obowiązuje Cię obowiązek rocznego rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym. Dowiedz się więcej o rezydencji podatkowej w Niemczech, a także poznaj swoje najważniejsze prawa oraz obowiązki.

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to termin prawny określający kraj, w którym osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do płacenia podatków. Kryteria ustalania rezydencji podatkowej różnią się w zależności od przepisów danego państwa, ale zazwyczaj opierają się na czynnikach takich jak miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, długość pobytu w danym kraju w ciągu roku podatkowego oraz inne związki osobiste i ekonomiczne.

Rezydencja podatkowa ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, jakie przepisy podatkowe mają zastosowanie. Może to mieć znaczący wpływ na wysokość opodatkowania, dostępność ulg podatkowych oraz obowiązek raportowania informacji finansowych.

Kto jest rezydentem podatkowym w Niemczech?

Podstawowym kryterium rezydencji podatkowej w Niemczech, jest okres pobytu na terenie kraju. Jeśli więc mieszkasz w Niemczech na stałe lub przebywasz tam dłużej niż 6 miesięcy w sposób ciągły, to krajem rezydencji podatkowej stają się właśnie Niemcy.

Odstępstwem od tej reguły jest tak zwane centrum interesów życiowych. Oznacza to, że jeśli Twoje centrum, czyli rodzina czy też dom lub mieszkanie, znajduje się na terenie kraju, w którym spędzasz mniej niż 6 miesięcy, to mimo to kraj ten może zostać uznany za rezydencję podatkową.

Jak uzyskać status rezydenta podatkowego w Niemczech?

O status rezydenta podatkowego w Niemczech mogą starać się także osoby, przebywające na terenie kraju krócej niż 6 miesięcy – muszą one jednak złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Taki wniosek będzie rozpatrzony pod warunkiem, że centrum interesów życiowych podatnika mieści się na terenie Niemiec, a dochody uzyskane poza niemieckimi granicami nie przekraczają równowartości 4 002 euro lub stanowią nie więcej niż 10% wszystkich dochodów podatnika.

Przeczytaj także: https://all-tax.pl/zmiana-rezydencji-podatkowej-co-warto-wiedziec/ 

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

Wniosek, który musisz złożyć, aby ubiegać się o przyznanie statusu rezydenta podatkowego, powinien wyglądać następująco:

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej Wzór wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej - 2

Rezydencja podatkowa w Niemczech – obowiązki

Jako rezydent podatkowy w Niemczech jesteś zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Co ważne, w takim zeznaniu musisz zawrzeć wszystkie dochody – również te, które zostały osiągnięte poza granicami Niemiec. 

Pamiętaj także, że w przypadku osób i firm, które mają związki z więcej niż jednym krajem, możliwe jest posiadanie rezydencji podatkowej w więcej niż jednym miejscu, co może prowadzić do konieczności płacenia podatków w obu krajach, chyba że istnieją umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – taka umowa obowiązuje między innymi pomiędzy Polską a Niemcami. Według zapisów tej umowy, dochody uzyskane przez polskiego pracownika na terenie Niemiec zwolnione są z podatku w Polsce, jednak wpływają na tak zwaną progresję podatkową dochodów polskich.