Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej – co warto wiedzieć?

Pracujesz i mieszkasz za granicą, więc nie chcesz dłużej rozliczać się z podatków w Polsce? Możesz zmienić rezydencję podatkową, o ile to nowy kraj będzie dla Ciebie centrum interesów życiowych masz tam rodzinę i znajomych, pracę, stałe miejsce zamieszkania, majątek itd. Sprawdź, jak w praktyce zmienić rezydencję podatkową i z czym to się wiąże.

Co to jest rezydencja podatkowa?

Rezydencją podatkową jest miejsce zamieszkania danej osoby ustalane dla celów podatkowych. Polski rezydent podatkowy ma obowiązek składać zeznanie podatkowe i rozliczać wszystkie swoje dochody (uzyskane zarówno w kraju, jak i za granicą) właśnie w Polsce.

Jak ustalić swoją rezydencję podatkową? Twoim miejscem zamieszkania jest Polska, jeśli:

 • jest tu Twoje centrum interesów osobistych lub ekonomicznych albo 
 • przebywasz na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Kryteria te są rozpatrywane niezależnie. Spełnienie przynajmniej jednego z nich oznacza, że masz status rezydenta. Nawet jeśli pracujesz w innym kraju.

Praca za granicą a rezydencja podatkowa

Samo zatrudnienie w innym kraju nie oznacza, że automatycznie przestajesz być polskim rezydentem podatkowym. Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z wyżej opisanych warunków (centrum interesów życiowych lub długość pobytu w kraju), nadal masz obowiązki podatkowe w naszym kraju. 

Jesteś polskim rezydentem podatkowym i uzyskujesz dochody za granicą? Nasze biuro rozliczeń zagranicznych pomoże Ci rozliczyć się z podatków. Skontaktuj się z nami i uzyskaj profesjonalne wsparcie.

W przypadku, gdy z Polską już niewiele Cię łączy i tak naprawdę żyjesz w innym kraju, prawdopodobnie zmieni się też Twoja rezydencja podatkowa.

Zmiana rezydencji podatkowej – najważniejsze zasady

Kwestia przeniesienia rezydencji podatkowej może wydawać się prosta, w praktyce jest to sprawa trochę bardziej skomplikowana. Pamiętaj, że:

 1. Rezydencji podatkowej nie określasz według własnego uznania, liczą się tu fakty i rzeczywiste okoliczności w skrócie: z którym krajem “łączy” Cię najwięcej powiązań osobistych i ekonomicznych. 
 2. Nawet jeśli uzyskujesz rezydencję innego kraju, nie tracisz automatycznie tego statusu w poprzednim kraju. Jeśli w obu państwach jesteś uznany za rezydenta, będziesz mieć podwójną rezydencję podatkową.
 3. Do ustalania rezydencji podatkowej bierze się pod uwagę przede wszystkim tzw. centrum interesów życiowych. Czyli to, jakie związki osobiste i ekonomiczne łączą Cię z danym krajem. Gdzie masz najbliższą rodzinę, znajomych, nieruchomości, konto bankowe itd.

Jak zmienić rezydencję podatkową? 

Cały proces zmiany rezydencji podatkowej możemy podzielić na dwa najważniejsze etapy:

 1. Uzyskanie statusu rezydenta w nowym kraju najlepiej potwierdzony certyfikatem rezydencji, wydanym przez odpowiedni organ administracji podatkowej danego kraju. Warto też pamiętać, że każde państwo ma własne przesłanki i kryteria decydujące o uznaniu kogoś za rezydenta podatkowego. Jeśli mieszkasz i pracujesz w innym kraju, np. w Holandii, Austrii czy Niemczech, dokładnie przeanalizuj obowiązujące tam przepisy.
 2. Utrata dotychczasowej rezydencji podatkowej nawet jeśli pracujesz za granicą i spędzasz tam większą część roku, nadal możesz być uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Musisz spełnić szereg przesłanek, aby utracić ten status.

Jak się pozbyć polskiej rezydencji podatkowej?

Nie możesz zrzec się rezydencji wyłącznie na podstawie złożonego wniosku czy oświadczenia. Status polskiego rezydenta tracisz z chwilą, kiedy przestają Cię łączyć z Polską ważne życiowe sprawy. Czyli jednocześnie: przebywasz na terenie kraju krócej niż 183 dni w roku oraz nie masz w Polsce istotnych więzi osobistych ani ekonomicznych. To oznacza, że to w innym kraju:

 • pracujesz i mieszkasz na co dzień,
 • mieszka Twój współmałżonek i dzieci,
 • kupujesz lub wynajmujesz dom czy mieszkanie,
 • udzielasz się politycznie, społecznie, kulturalnie,
 • masz źródła przychodów i aktywne konta bankowe,
 • posiadasz inwestycje, majątek itd.

W praktyce najważniejszym z kryteriów jest fakt, czy w nowym kraju mieszkasz z bliskimi żoną/mężem i dziećmi. Jeśli nie masz rodziny, wówczas organy podatkowe biorą pod uwagę pozostałe kwestie.

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku. Czy jest możliwa?

Rezydencję podatkową można zmienić także w trakcie roku podatkowego. Prawo dopuszcza sytuację, w której dana osoba w ciągu roku jest rezydentem najpierw jednego, a następnie drugiego kraju. Wówczas ma obowiązek rozliczyć się z podatku od osiągniętych dochodów w każdym z tych państw, ale odpowiednio za te okresy, w których jest w nich uznawana za rezydenta. 

Czy trzeba zgłosić zmianę rezydencji podatkowej? Tak, jeśli na stałe przenosisz się do innego kraju, należy poinformować o tym swój urząd skarbowy (mailowo, telefonicznie, osobiście), zaktualizować adres zamieszkania i załączyć dokumenty potwierdzające wyprowadzkę, np. certyfikat rezydencji podatkowej z innego kraju, dokumenty potwierdzające zameldowanie, złożone tam zeznania podatkowe itd.