Zwrot podatku z zagranicy – jakie są terminy wypłat i czas oczekiwania?

Pracowałeś legalnie na terenie Belgii, Holandii, Niemiec, Norwegii lub Wielkiej Brytanii? Oczekujesz na zwrot podatku za pracę za granicą? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się, jak wyglądają poszczególne terminy nadpłat w tych krajach.

Zwrot podatku z zagranicy – komu przysługuje?

Prawie każda osoba, która była zatrudniona legalnie za granicą, a jej zaliczki z wynagrodzenia były potrącane przez pracodawcę na poczet podatku dochodowego, może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Jego rozliczenie i wysokość uzależniona jest głównie od pułapu potrąceń, poziomu dochodów oraz zasad rozliczeń w danym państwie. Nie wiesz, kiedy otrzymasz nadpłatę z zagranicy? Sprawdź, jakie są terminy zwrotu podatku z poszczególnych państw.

Zwrot podatku z Austrii – czas oczekiwania na nadpłatę

Zwrot podatku z Austrii przysługuje osobom, które były legalnie zatrudnione na terenie tego kraju lub przepracowały mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Każda osoba powinna otrzymać specjalną kartę podatkową (Lohnzettel) do końca stycznia w formie elektronicznej lub w wersji papierowej do końca lutego. Termin składania deklaracji podatkowych mija 30 kwietnia, a same terminy wypłaty podatku nie są sprecyzowane – austriacki urząd wypłaca pieniądze od 2 do 6 miesięcy. Zwrotu podatku spodziewać się możesz najpóźniej pod koniec października.

Zwrot podatku z Belgii – jakie są terminy rozliczenia?

Podstawą do zwrotu podatku za pracę w Belgii jest karta podatkowa ( Fische), która powinna być dostarczona przez pracodawcę do kwietnia kolejnego roku. W dokumencie zawarte są niezbędne informacje, które służą do wykonania rozliczenia – wśród nich znajdują się m.in. kwota dochodu, czy wysokość podatku. Dla osób niezameldowanych w Belgii okres rozliczenia rozpoczyna się na jesieni w roku następującym po roku pracy – w tym czasie należy złożyć odpowiedni formularz rozliczeniowy wraz ze wszystkimi dokumentami do belgijskiego urzędu. Okres oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku wynosi około 6 miesięcy licząc od czasu rozpoczęcia przyjmowania deklaracji przez urząd– zdarzają się jednak sytuacje, że na zwrot podatku czeka się nawet 12 miesięcy.

Zwrot podatku z Holandii – (obecnie Niderlandy) ile trzeba czekać na nadpłatę?

Osoby, które mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego w Niderlandach powinny to zrobić do 1 lipca w roku następnym po roku pracy. Osoby, które nie mają obowiązku rozliczenia się mogą to zrobić do 5 lat wstecz ( obecnie ostatnim możliwym do rozliczenia rokiem jest rok 2019). Termin zwrotu podatku nie jest dokładnie określony – istnieją jednak pewne reguły dotyczące składania deklaracji podatkowych. Jeżeli złożysz wniosek do końca marca, powinieneś otrzymać zwrot podatku najpóźniej ostatniego dnia czerwca tego samego roku. Jeżeli spóźnisz się z dostarczeniem dokumentów, deklaracja może być rozpatrywana od 6 miesięcy do nawet kilku lat – z reguły jednak ten czas wynosi około 4 miesiące.

Zwrot podatku z Niemiec – terminy

Osoby pracujące na terenie Niemiec i ubiegające się o zwrot podatku w tym kraju powinny dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty rozliczeniowe do 31 maja roku, który następuje po roku podatkowym. W przypadku spóźnienia się ze składaniem deklaracji niemiecki urząd wyznaczy dodatkowy termin – pamiętaj jednak o tym, aby tego nie bagatelizować – w przeciwnym razie urzędnicy mogą nałożyć karę administracyjną w wysokości nawet 500 euro. Terminy zwrotu podatku z Niemiec zależą od czasu, w którym złożysz deklarację – czas oczekiwania na nadpłatę wynosi od 3 do 6 miesięcy – wypłaty należności możesz oczekiwać nawet do końca listopada.

Zwrot podatku z Norwegii – jak długo trzeba czekać na wypłatę pieniędzy?

Rozliczenie się z podatku w Norwegii obowiązuje niemal każdą osobę, która pracowała w danym roku podatkowym na terenie tego kraju. Od początku 2019 urząd norweski wprowadził jednak pewne zmiany: osoby, które nie mają statusu rezydenta podatkowego ( pierwszy rok pracy, praca sezonowa) są rozliczane według nowego systemu, który polega na tym, że od początku zatrudnienia pobiera się od ich wynagrodzenia 25% podatku, w którym są również zawarte składki ubezpieczeniowe. Po zakończeniu roku taki podatnik nie musi się rozliczać z urzędem skarbowym, ale ponieważ nie należą mu się ulgi podatkowe to i nie dostanie zwrotu podatku. Osoby rozliczające się według starych zasad powinny pamiętać o kilku ważnych datach, wśród których wyróżnia się:

  • 4 kwietnia – Norweski Urząd Podatkowy w tym dniu zaczyna wysyłać wstępne rozliczenia podatkowe; od tego dnia obowiązuje możliwość złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
  • 30 kwietnia – jest to ostatni dzień, w którym możesz rozliczyć się z Urzędem Podatkowym; jest to również ostatni dzień na wysłanie odpowiedniego formularza o wydłużenie terminu złożenia deklaracji,
  • 31 maja – ostatni dzień rozliczeń dla osób, które skorzystały z opcjonalnego wydłużenia terminu składania deklaracji podatkowych,
  • 20 czerwca – pierwsza tura zwrotu podatku,
  • 15 sierpnia – druga tura zwrotu podatku,
  • 23 października – ostatnia tura zwrotu podatku.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – jakie są terminy nadpłaty?

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa z rokiem kalendarzowym i nie kończy się 31 grudnia – trwa on od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Osoby zatrudnione na etacie, których podatek obliczany jest według systemu PAYE ( Pay As You Earn) nie mają obowiązku rozliczać się z podatku, ale rozliczenie takie może być bardzo opłacalne ze względu na wysoką kwotę wolną od podatku. Terminy zwrotu podatku zależą od czasu, w którym dostarczysz niezbędne dokumenty (P60, kartę podatkową P45lub Payslip) – nadpłacony podatek wypłacany jest zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy.

Chcesz odzyskać zwrot podatku z UK?
Zgłoś się do nas!

Pełna treść klauzuli. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630) • ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630) nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie zgody,, którą Pan/Pani wyraziła (zgodnie z art.6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania marketingu. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi nam kontakt z Panią/Panem. • Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez All-tax Wioletta Pawelus w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawie o prawie telekomunikacyjnym.

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Certyfikat rezydencji podatkowej w niemczech

Certyfikat rezydencji podatkowej w Niemczech – kto i jak może go uzyskać?

Mieszkasz i pracujesz w Niemczech? Oznacza to, że obowiązuje…
Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej – co warto wiedzieć?

Pracujesz i mieszkasz za granicą, więc nie chcesz dłużej…
Numer BSN (dawniej SOFI) – jak go sprawdzić i komu jest potrzebny?

Numer BSN (dawniej SOFI) – jak go sprawdzić i komu jest potrzebny?

Numer BSN – osoby wyjeżdżające do pracy w Holandii z pewnością…