Zasiłek rodzinny na dziecko w Norwegii (Barnetrygd)

Zasiłek rodzinny na dziecko w Norwegii (Barnetrygd)

Skandynawia stała się w ostatnich latach jednym z głównych celów zarobkowych Polaków. Do najpopularniejszych krajów, do których nasi rodacy wyjeżdżają w poszukiwaniu dobrej pracy, jest Norwegia. Często przenoszą się tam również ze swoimi rodzinami. Każdy rodzic przebywający legalnie na terenie tego kraju ma prawo do Barnetrygd, czyli zasiłku rodzinnego w Norwegii, przysługującego na wszystkie dzieci. Jest on wolny od podatku i wypłacany raz w miesiącu. Oprócz tego, osoby przebywające w Norwegii mogą skorzystać także z szeregu innych świadczeń rodzinnych.

Co to jest Barnetrygd – zasiłek rodzinny w Norwegii?

Barnetrygd to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane rodzicom na każde dziecko od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności, czyli ukończenia przez nie 18 roku życia. Mają do niego prawo nie tylko Polacy, którzy przebywają wraz z całą rodziną w Norwegii. Należy się on również tym, którzy pracują w tym kraju lub pobierają tam opodatkowany zasiłek, a ich dzieci wraz z drugim rodzicem przebywają w Polsce. W tym przypadku rodzic, który został z młodocianymi w kraju, nie może być aktywny zawodowo.

Zasiłek rodzinny w Norwegii dla Polaków – komu przysługuje?

Aby pobierać zasiłek rodzinny w Norwegii, trzeba być tam legalnie zatrudnionym lub też posiadać dochody z tytułu zasiłków, m.in. chorobowego, rehabilitacyjnego lub dla bezrobotnych, a co za tym idzie – również w tym kraju płacić podatki.

Ważne jest także to, że aby pobierać zasiłek na swoje dzieci, nie trzeba być w związku małżeńskim. Natomiast kluczowe jest zameldowanie pod jednym adresem jednego z rodziców i dziecka, na które ma być przyznany zasiłek. Dużym plusem tego świadczenia jest fakt, że jeśli z różnych powodów nie wnioskowało się o niego wcześniej, w tym kraju można ubiegać się o jego wypłatę nawet do 3 lat wstecz.

Ile wynosi rodzinny zasiłek na dziecko w Norwegii (Barnetrygd)?

Ile wynosi Barnetrygd w 2022? Wysokość zasiłku rodzinnego w Norwegii w 2022 roku wynosi od 1654 kr na każde dziecko w wieku przedszkolnym, czyli takie, które nie skończyło jeszcze 6 roku życia. Z kolei na starsze dzieci, w wieku od 6 do 18 lat stawka ta wynosi 1 054 kr na każde z nich.

Jak wspomnieliśmy, aby móc pobierać zasiłek rodzinny w Norwegii, trzeba być legalnie zatrudnionym lub też mieć dochody z tytułu zasiłków.

Zasiłek rodzinny w Norwegii – potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego w Norwegii są nam potrzebne? Zasiłki na dzieci w Norwegii przyznaje NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Wniosek o zasiłek rodzinny w Norwegii można złożyć także w formie elektronicznej. Aby starać się o świadczenie, konieczne jest złożenie do NAV wniosku i odpowiednich dokumentów. Są to między innymi:

  • kopia dowodu osobistego lub paszportu,
  • akty urodzenia dzieci – mogą to być europejski akt, które pobiera się z właściwego urzędu gminy albo też przetłumaczone na język norweski lub angielski,
  • akt małżeństwa – jeśli taki rodzice posiadają. Ten również można pobrać w wersji, europejskiej z urzędu gminy, lub przetłumaczyć na norweski, lub angielski
  • umowa o pracę, roczne zestawienie dochodów od pracodawcy za ostatni rok podatkowy, odcinki z wypłaty,
  • registreringsbevis – dokument, który potwierdza rejestrację pobytu w Norwegii (jest wydawany przez tamtejszą policję).

Zasiłek rodzinny na dziecko w Norwegii a 500+ w Polsce

Zdarza się, że osoba, która jest zatrudniona w Norwegii, pobiera na swoje dzieci przysługujące w Polsce świadczenie 500+. Wówczas, jeśli pociecha jest w wieku powyżej 6 lat, można ubiegać się w Polsce o wypłatę dodatku dyferencyjnego. Jest to różnica pomiędzy świadczeniem 500+ a Barnetrygdem, norweskim zasiłkiem w kwocie 1 054 kr.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli drugi rodzic, który pracuje w Polsce, straci zatrudnienie i nie będzie miał prawa do żadnych zasiłków, wówczas najlepiej jak najszybciej zrezygnować z wypłaty 500+ i wnioskować o zasiłek rodzinny na dziecko w Norwegii.

Nie tylko Barnetrygd – inne zasiłki rodzinne w Norwegii

Osoby zatrudnione w Norwegii mają prawo również do innych zasiłków rodzinnych związanych z posiadaniem dzieci. Jednym z nich jest zasiłek ciążowy (Svangerskapspenger). Jego wysokość zależy od osiąganego dochodu. Svangerskapspenger przyznawany jest w sytuacji, gdy ze względu na zdrowie swoje lub dziecka, kobieta nie może pracować w czasie ciąży.

Po urodzeniu się nowego potomka rodzicom przysługuje także jednorazowa zapomoga, która jest odpowiednikiem polskiego becikowego. Świadczenie to funkcjonuje pod nazwą Engangsstønad i wynosi 90 300 kr.

Z kolei rodzice maluchów w wieku od 13 do 23 miesięcy, mogą ubiegać się o wypłatę opiekuńczego zasiłku na dziecko w Norwegii, który aktualnie wynosi 7 500 kr miesięcznie. W żaden sposób nie przeszkadza on w pobieraniu zasiłku rodzinnego z Norwegii ani polskiego świadczenia 500+. Trzeba tu jednak nie tylko udokumentować aktywność zawodową w Norwegii, ale również wykazać, że oboje rodzice przynależą do tamtejszego systemu. Liczy się tu również zatrudnienie w innych państwach EOG. Tu jednak warto pamiętać o tym, że o zasiłek opiekuńczy można wnioskować jedynie 3 miesiące wstecz.

Popularny jest również zasiłek rodzicielski (Foreldrepenger), którego wysokość zależy od okresu, przez jaki rodzice chcą go otrzymywać oraz od osiąganego przez matkę lub ojca dochodu. Jego wysokość może sięgać nawet 80% lub 100% dotychczasowego średniego wynagrodzenia.