Stawka VAT w Anglii, Wielkiej Brytanii w 2022 roku

VAT w Anglii – co warto wiedzieć o obowiązujących stawkach?

Prowadzenie działalności na terenie Wielkiej Brytanii to dla wielu polskich przedsiębiorców okazja do wyższych zarobków. W związku ze sprzedażą produktów lub usług za granicą należy wziąć pod uwagę stawki VAT w Anglii, które obowiązują zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Ile wynosi VAT w Anglii, kiedy trzeba się zarejestrować i jak go rozliczyć?

Podatek VAT w Anglii

Podatek VAT (podatek od towarów i usług) zwany również podatkiem od wartości dodanej to podstawowe obciążenie pieniężne dla sprzedawców oraz kupujących. Przedsiębiorcy z Polski, innych krajów UE, a także Wielkiej Brytanii muszą liczyć się z wyższymi kosztami netto transakcji ze względu na dodanie wartości, która równa jest kosztom wytworzenia usług lub produktów.

Stawka VAT w Anglii nie jest taka sama jak w Polsce lub w innych państwach. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE tzw. Brexicie w czasie importu towarów do Anglii przedsiębiorcy są zobowiązani zapłacić podatek VAT według obowiązujących w tym kraju stawek. Brak rejestracji jako podatnik VAT wiąże się z koniecznością uregulowania podatku zgodnie ze stawkami obowiązującymi w kraju zakupu towaru.

Stawka VAT w Wielkiej Brytanii — ile wynosi VAT w Anglii?

Stawka VAT Zakres Stosowania
20% Stawka standardowa dla większości towarów i usług.
5% Dotyczy m.in. usług związanych z energią, ciepłownictwem, wybranych usług socjalnych, mieszkań socjalnych, fotelików samochodowych dla dzieci, itd.
0% Obejmuje produkty spożywcze (np. jaja, chleb), prasę drukowaną, obuwie i odzież dla dzieci, farmaceutyki na receptę, itd.
Zwolnienie Usługi pogrzebowe, opieka medyczna, usługi pocztowe, pobieranie opłat drogowych, usługi ubezpieczeniowe, edukacja i szkolenia zawodowe.

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatkowe – standardowa, obniżona i zerowa. Podstawowa stawka VAT w Anglii dla towarów oraz usług wynosi 20%. Pozostałe dwie grupy towarów i usług, które objęte są niższymi stawkami podatku, stanowią wyjątek od stawki standardowej i rozliczane są według przyjętych wartości VAT:

 • 5% – dotyczy m.in. usług związanych z energią i ciepłownictwem (dostaw energii, energooszczędnych instalacji i towarów), wybranych usług socjalnych, mieszkań socjalnych, fotelików samochodowych dla dzieci, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, oleju opałowego i gazu LPG do użytku domowego.
 • 0 % – obejmuje produkty spożywcze m.in. jaja, chleb, mąka, płatki śniadaniowe, jedzenie na wynos, a także prasę drukowaną, książki i czasopisma, obuwie i odzież dla dzieci, pieluchy, produkty higieniczne dla kobiet, krajowy transport pasażerski, dostawy wody pitnej dla gospodarstw domowych i paszy dla zwierząt, cięte kwiaty, nasiona, rośliny usprawniające produkcję żywności, farmaceutyki na receptę.

Poza obowiązującymi stawkami VAT w Anglii przepisy wskazują usługi, które są całkowicie zwolnione z podatku. Należą do nich m.in.:

 • usługi pogrzebowe,
 • opieka medyczna,
 • usługi pocztowe,
 • pobieranie opłat drogowych,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • edukacja i szkolenia zawodowe.

Rejestracja VAT w Anglii

Rejestracja do VAT w Wielkiej Brytanii jest dobrowolna dla wszystkich przedsiębiorców – możesz zostać podatnikiem w dowolnym momencie swojej działalności. Istnieją jednak sytuacje, które obligują osoby prowadzące działalność do rejestracji VAT w Anglii, co wiąże się z koniecznością dostarczania rozliczeń podatkowych i wystawiania faktur z VAT według przyjętych stawek. Kiedy trzeba zapłacić podatek VAT w Anglii?

Pierwszym warunkiem do rejestracji VAT w UK jest uzyskanie obrotu z działalności firmy powyżej kwoty £85 000 w ciągu roku. Obowiązek dotyczy także przedsiębiorców, którzy z 30-dniowym wyprzedzeniem mogą stwierdzić, że taka sytuacja będzie mieć miejsce. Kolejnym z wymaganych założeń jest sprzedaż produktów lub usług o wartości wyższej niż £70 000 na terenie Anglii, co dotyczy przedsiębiorców posiadających działalność zarejestrowaną poza UK. Angielskim podatnikiem VAT powinny także zostać osoby, które magazynują towar na terenie Anglii, a ich działalność jest zarejestrowana poza krajem.

Rejestracja VAT w Anglii przebiega sprawnie, a całą procedurę ukończysz online poprzez serwis rządowy www.gov.uk. W tym celu wystarczy zarejestrować się i utworzyć konto VAT, które przyda się do złożenia deklaracji VAT do HM Revenue and Customs (HMRC). W czasie rejestracji potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

 • numer ubezpieczenia społecznego,
 • certyfikat potwierdzający zarejestrowanie firmy,
 • numer referencyjny podatnika (UTR),
 • informacje dotyczące firm powiązanych z Twoją działalnością w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • szczegóły kont bankowych.

Podczas rejestracji musisz również wybrać jeden z czterech dostępnych metod płatności VAT w Anglii:

 • Standard accounting scheme – rozliczenia kwartalne,
 • VAT flat rate scheme – ryczałt od faktury brutto,
 • Cash accounting scheme – rozliczenia VAT po otrzymaniu płatności od klienta,
 • Annual accounting scheme – rozliczenie roczne.

Jak odzyskać VAT z Anglii?

Jeśli prowadzisz działalność na terenie Wielkiej Brytanii, ale swój biznes masz zarejestrowany w Polsce, możesz starać się uzyskać zwrot podatku VAT z Anglii. Z takiego prawa mogą skorzystać wyłącznie osoby, które są zarejestrowane jako czynny płatnik VAT w Polsce. Wniosek o odzyskanie nadpłaconego podatku VAT składa się w brytyjskim urzędzie skarbowym (HMRC). Możesz ubiegać się o zwrot kosztów związanych z wydatkami na paliwo, zakwaterowanie, wyżywienie czy transport. W deklaracji warto uwzględnić zebrane paragony i faktury, które wykazują naliczenie podatku VAT w Anglii.

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE ustawiono kwotę minimalną, która upoważnia do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT:

 • £16 – dla wniosków całorocznych (dot. roku podatkowego),
 • £130 – dla wniosków za okres krótszy niż 12 miesięcy.

W ALL-TAX pomożemy Ci odzyskać należny zwrot VAT z Wielkiej Brytanii – skontaktuj się z nami, aby w krótkim czasie odzyskać nadpłacone pieniądze.