Progi podatkowe – Belgia

Pracowałeś legalnie na terenie Belgii? W takim wypadku zobowiązany jesteś do złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Sprawdź, jaki charakter mają podatki oraz jak prezentują się progi podatkowe w Belgii.

Belgia – zeznania podatkowe

Każda osoba, która osiągnęła dochody za pracę w Belgii i jest rezydentem podatkowym, zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego. Obowiązek rozliczania powstaje nawet w sytuacji, w której praca miała wyłącznie charakter sezonowy. Zeznania podatkowe złożysz na papierze – poprzez wypełnienie formularza, który otrzymasz od urzędu skarbowego. Drugim sposobem jest elektroniczna deklaracja – ten przypadek dotyczy osób, które posiadają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną.

Belgia – system naliczania podatku dochodowego

System podatkowy w Belgii ma charakter progresywny – im wyższy dochód, tym wyższy podatek do zapłacenia. W 2018 roku wprowadzone zostały zmiany co do stawek podatkowych – obecnie istnieją 4 progi określające wysokość dochodów i zobowiązań, a nie jak wcześniej – 5 progów.

Progi podatkowe w Belgii

Najniższa obecnie stopa podatkowa wynosi 25%, a najwyższa sięga nawet połowę zarabianej kwoty. Progi podatkowe w Belgii wyglądają następująco:

  • 25% podatku dochodowego – zarobki między 0 € a 13 540 €,
  • 40% podatku dochodowego – zarobki między 13 540 € a 23 900 €,
  • 45% podatku dochodowego – zarobki między 23 900 a 41 360 €,
  • 50% podatku dochodowego – zarobki powyżej 41 360 €.

Wysokość podatku – zależna nie tylko od stopy podatkowej

Podatki w Belgii obliczane są nie tylko na podstawie stopy podatkowej. W niektórych sytuacjach mogą być one obniżone lub podwyższone – przykładem są rodzaje dochodów oraz wydatki podatnika.

Iloraz małżeński

Współmałżonek lub partner nie może być utrzymywany przez drugą osobę – jest to możliwe tylko w roku, w którym zawarto związek małżeński. W przypadku, w którym jeden ze współmałżonków/partnerów w danym roku podatkowym nie uzyskał dochodów lub były bardzo niskie, to przy obliczaniu zobowiązania podatkowego urząd skarbowy stosuje tzw. iloraz małżeński. Prowadzi to do obniżenia progu podatkowego.

Koszty uzyskania przychodu

Są to koszty, które ponosi pracownik w celu wykonania pracy, np. koszty dojazdów, eksploatacja samochodu w celu dojechania do zakładu lub bezpośrednio związana z wykonywaną pracą. Niektóre z tych kosztów wpływają na obniżenie opodatkowania dochodu. Przy obliczaniu zobowiązania podatkowego automatycznie zostanie obliczona zryczałtowana kwota wydatków. W sytuacji, w której poniosłeś wyższe koszty, możesz samodzielnie je odliczyć, pamiętaj jednak, że musisz je udokumentować np. za pomocą faktur za wszystkie poniesione wydatki.

Pamiętaj o składaniu zeznań

Jeżeli nie złożysz zeznania w terminie, urząd skarbowy w Belgii nałoży na Ciebie karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli z uzasadnionych przyczyn nie zdążysz złożyć deklaracji przed końcem czerwca danego roku podatkowego, poproś urząd o wydłużenie terminu składania zeznania – dzięki temu unikniesz sankcji finansowej.

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Progi podatkowe – Belgia

Jaka jest kwota wolna od podatku w Belgii