Pracowałeś legalnie na terenie Belgii? W takim wypadku zobowiązany jesteś do złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Sprawdź, jaki charakter mają podatki w Belgii oraz jak prezentują się progi podatkowe w tym kraju.

Belgia – zeznania podatkowe

Każda osoba, która osiągnęła dochody za pracę w Belgii i jest rezydentem podatkowym, zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego. Obowiązek rozliczania powstaje nawet w sytuacji, w której praca miała wyłącznie charakter sezonowy. Zeznania podatkowe złożysz na papierze – poprzez wypełnienie formularza, który otrzymasz od urzędu skarbowego. Drugim sposobem jest elektroniczna deklaracja – ten przypadek dotyczy osób, które posiadają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną.

System naliczania podatku dochodowego w Belgii

System podatkowy w Belgii ma charakter progresywny – im wyższy dochód, tym wyższy podatek do zapłacenia. W 2018 roku wprowadzone zostały zmiany co do stawek podatkowych – obecnie istnieją 4 progi określające wysokość dochodów i zobowiązań, a nie jak wcześniej – 5 progów.

Progi podatkowe w Belgii

Najniższa obecnie stopa podatkowa wynosi 25%, a najwyższa sięga nawet połowę zarabianej kwoty. Progi podatkowe w Belgii wyglądają następująco:

  • 25% podatku dochodowego – zarobki między 0 € a 13 540 €,
  • 40% podatku dochodowego – zarobki między 13 540 € a 23 900 €,
  • 45% podatku dochodowego – zarobki między 23 900 a 41 360 €,
  • 50% podatku dochodowego – zarobki powyżej 41 360 €.

Wysokość podatku w Belgii – zależna nie tylko od stopy podatkowej

Podatki w Belgii obliczane są nie tylko na podstawie stopy podatkowej. W niektórych sytuacjach mogą być one obniżone lub podwyższone – przykładem są rodzaje dochodów oraz wydatki podatnika.

Iloraz małżeński

Współmałżonek lub partner nie może być utrzymywany przez drugą osobę – jest to możliwe tylko w roku, w którym zawarto związek małżeński. W przypadku, w którym jeden ze współmałżonków/partnerów w danym roku podatkowym nie uzyskał dochodów lub były bardzo niskie, to przy obliczaniu zobowiązania podatkowego urząd skarbowy stosuje tzw. iloraz małżeński. Prowadzi to do obniżenia progu podatkowego w Belgii.

Koszty uzyskania przychodu

Są to koszty, które ponosi pracownik w celu wykonania pracy, np. koszty dojazdów, eksploatacja samochodu w celu dojechania do zakładu lub bezpośrednio związana z wykonywaną pracą. Niektóre z tych kosztów wpływają na obniżenie opodatkowania dochodu. Przy obliczaniu zobowiązania podatkowego automatycznie zostanie obliczona zryczałtowana kwota wydatków. W sytuacji, w której poniosłeś wyższe koszty, możesz samodzielnie je odliczyć, pamiętaj jednak, że musisz je udokumentować np. za pomocą faktur za wszystkie poniesione wydatki.

Podatki w Belgii — pamiętaj o składaniu zeznań

Jeżeli nie złożysz zeznania w terminie, urząd skarbowy w Belgii nałoży na Ciebie karę w postaci podwyższenia podatku belgijskiego lub karę administracyjną. Jeśli z uzasadnionych przyczyn nie zdążysz złożyć deklaracji przed końcem czerwca danego roku podatkowego, poproś urząd o wydłużenie terminu składania zeznania – dzięki temu unikniesz sankcji finansowej.

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Progi podatkowe i podatki w Belgii

Jaka jest kwota wolna od podatku w Belgii