Pomimo tego, że podatki w Danii są wysokie, to wielu Polaków wciąż podejmuje się pracy właśnie w tym kraju. Powodem są duże zarobki, bogate świadczenia socjalne oraz systemy odliczeń. Jak rozliczyć się za pracę w Danii i jakie będziesz potrzebować do tego dokumenty?

Kto musi rozliczyć się z urzędem w Danii?

Dzięki porozumieniu między Polską a Danią o unikaniu płacenia podwójnego podatku, zarówno Polacy, jak i Duńczycy podlegają tym samym przepisom rozliczeniowym z duńskim urzędem skarbowym (SKAT). Każda osoba, która legalnie pracuje na terenie Danii, zobowiązana jest do odprowadzania podatków. Za wykonywaną pracę przysługuje zwrot podatku z Danii. Przepisy podatkowe dotyczą nie tylko ludzi pracujących na terenie Danii, ale również osoby, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą,
 • są bezrobotni i otrzymują zasiłek,
 • otrzymują stypendium rządowe,
 • są emerytami,
 • mieszkają w Danii, ale pracują w innym kraju.

Niezbędne dokumenty do rozliczenia

Jeżeli chcesz złożyć deklarację podatkową na własną rękę, musisz przygotować komplet dokumentów. O jakich papierach musisz pamiętać składając druk?

 • Oplysingsseddel – dokument podsumowujący zarobki, wystawiany przez pracodawcę.
 • Payslip – odcinek z wypłaty; wymagany w razie nieposiadania Oplysingsseddel.
 • Årsopgørelse – rozliczenie roczne, wystawiane przez SKAT; w dokumencie zawarte są informacje o wysokości dochodu i potrącanego podatku w czasie roku podatkowego.
 • Formularz do konta Foreign NemKonto – dokument potrzebny do podania danych, na które zostaną przelane środki; NemKonto jest kontem bankowym dla ludzi z zagranicy pracujących w Danii.
 • Kopia dowodu lub paszportu.

Jeżeli mieszkasz z małżonkiem potrzebne będą również:

 • akt małżeństwa – dokument musi być przetłumaczony na język duński lub angielski,
 • zaświadczenia o zameldowaniu z małżonkiem – przetłumaczony na język duński lub angielski,
 • zaświadczenia o dochodach UE/EOG.

Termin rozliczeń z duńskim urzędem skarbowym

Deklaracje podatkowe należy złożyć do 1 maja. Pamiętaj, że rozliczenie ze SKAT jest obowiązkowe. Za niedostarczenie odpowiednich dokumentów lub całkowite nierozliczenie grozi obciążenie finansowe sięgające nawet 5000 DKK (około 2900 zł).

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniach, skontaktuj się z nami. Zaoferujemy kompleksową pomoc w rozliczeniu podatku w Danii.

Korzystny system odliczeń

Dzięki pracy w Danii, masz prawo odliczyć sobie od podatku koszty związane z:

 • zakwaterowaniem w Danii,
 • wyżywieniem,
 • dojazdem z miejsca zamieszkania do pracy (jeżeli dystans przekracza 24 kilometry),
 • podróżą między Polską a Danią.

Do odliczenia nie musisz ukazywać faktur i innych rachunków potwierdzających Twoje wydatki.  Pamiętaj jednak, że SKAT w ciągu 7 lat może sprawdzić czy poniesione koszty były prawdziwe, dlatego warto przetrzymywać te dokumenty w domu.

Pracowałeś w Danii?
Zgłoś się do nas!

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Kwota wolna od podatku w Danii

Kwota wolna od podatku w Danii