VAT w niemczech

Mehrwertsteuer – Podatek VAT w Niemczech 2024

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania państwa. Jeśli pracujesz w Niemczech, odwiedzasz ten kraj albo planujesz założyć tam firmę, niejednokrotnie będziesz mieć do czynienia z tzw. Mehrwertsteuer. W artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z niemieckim VAT-em, zasady rozliczeń i stawki obowiązujące w 2024 roku.

Czym jest Mehrwertsteuer? 

Podatek VAT w Niemczech określa się na dwa sposoby: Mehrwertsteuer lub Umsatzsteuer. Mehrwertsteuer tłumaczymy dosłownie jako „podatek od wartości dodanej” i jest on pobierany od konsumpcji towarów i usług. Stanowi więc różnicę między ceną brutto, którą faktycznie płacą klienci, a netto, czyli rzeczywistą wartością towaru. Firmy wytwarzające produkty i usługi nakładają na nie kwotę podatku (w skrócie MwSt), którą opłacają w finalnej cenie konsumenci. Podatek ten trafia następnie do budżetu państwa. Drugie określenie, Umsatzsteuer po polsku oznacza „podatek od sprzedaży”.

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w Niemczech w 2024 roku?

Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów obowiązują trzy stawki podatku. Są to:

 • 19 proc. – podstawowa stawka VAT w Niemczech, która obowiązuje na większość produktów i usług w tym kraju.
 • 7 proc. – obniżona stawka podatku; objęte są nim m.in. niektóre artykuły spożywcze, takie jak mleko i wybrane produkty mleczne, zaopatrzenie w wodę, sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, książki, audiobooki i e-booki, czasopisma i gazety, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne, krótkoterminowe zakwaterowanie w hotelu, inne określone w przepisach produkty i usługi.
 • 0 proc. – zerowa stawka VAT obejmuje przede wszystkim transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyjątkami).

Rozliczanie VAT w Niemczech kiedy powstaje obowiązek rejestracji do VAT?

Jeśli planujesz prowadzić w Niemczech działalność gospodarczą, może się okazać, że musisz rozliczać VAT w tym kraju. Obowiązek rejestracji do celów VAT w Niemczech powstaje, gdy firma:

 • sprzedaje towary i usługi na terenie Niemiec;
 • kupuje towary i sprowadza je na terytorium Niemiec z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • magazynuje towary na terenie Niemiec;
 • importuje towary na terytorium Niemiec z krajów trzecich;
 • eksportuje towary z Niemiec do krajów trzecich;
 • prowadzi sprzedaż wysyłkową do klientów w Unii Europejskiej i przekroczy limit przychodów wynoszący 10 tys. euro w ujęciu rocznym, a przy tym nie korzysta z rozliczenia VAT OSS.

Podatek rozlicza się rocznie, miesięcznie lub kwartalnie – decyduje o tym urząd skarbowy na podstawie dochodów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku. Jeśli dochód był niższy niż 7,5 tys. euro, deklaracje podatkowe można składać kwartalnie. Jeśli wyższy – miesięcznie. Dodatkowo każdy przedsiębiorca rozliczający się w okresach miesięcznych lub kwartalnych musi obowiązkowo złożyć także roczną deklarację VAT.

Miesięczne i kwartalne deklaracje VAT składa się do 10. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Rozliczenia prowadzone są elektronicznie, przez aplikację ELSTER Formular dostępną na stronie www.elster.de.

Numery VAT w Niemczech

Firmy zarejestrowane w Polsce posiadają swój numer NIP (numer identyfikacji podatkowej), którym posługują się do rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym. Natomiast w Niemczech funkcjonują dwa numery VAT: Steuernummer oraz USt-IdNr.

 1. Po zarejestrowaniu się do VAT przedsiębiorca otrzymuje obowiązkowy Steuernummer, czyli odpowiednik polskiego numeru NIP. Jest on używany podczas transakcji lokalnych w Niemczech, ale też do identyfikacji w urzędzie skarbowym np. podczas korespondencji. Składa się z 10-11 cyfr oddzielonych ukośnikami.
 2. USt-IdNr czyli Umsatzsteuer – Identifikationsnummer – odpowiednik polskiego VAT-UE. Jest to numer dobrowolny, który uprawnia podmiot do przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowych na obszarze Unii Europejskiej. Składa się z przedrostka DE oraz 9 cyfr. 

Przepisy prawa podatkowego obowiązujące za granicą mogą być skomplikowane. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie podatku VAT w Niemczech, skontaktuj się z nami. W All-Tax wspieramy przedsiębiorców i osoby prywatne w zakresie zagranicznych rozliczeń podatkowych.