Kwota wolna od podatku w Austrii

Pracując w Austrii, warto poznać austriacki system podatkowy, kwotę zwolnioną od płacenia podatku oraz stawki podatkowe. Jaka kwota jest wolna od podatku oraz na jakie ulgi możesz liczyć za pracę w Austrii?

Jakie podatki obowiązują w Austrii?

Stawki podatkowe w Austrii mają charakter progresywny – im więcej się zarabia, tym większy jest podatek do zapłacenia. System podatkowy Austrii obecnie określa sześć stawek, od których uzależniona jest wysokość podatku:

 • 20% podatku dochodowego w Austrii – zarobki między 11 001 € a 18 000 €,
 • 35% podatku dochodowego w Austrii – zarobki między 18 001 € a 31 000 € (od lipca 2022 roku 30 %),
 • 42% podatku dochodowego w Austrii – zarobki między 31 001 € a 60 000 € (od lipca 2023 roku 40%),
 • 48% podatku dochodowego w Austrii – zarobki między 60 001 € a 90 000 €,
 • 50% podatku dochodowego w Austrii – zarobki między 90 001 € a 1 000 000 €,
 • 55% podatku dochodowego w Austrii – zarobki przekraczające 1 000 000 €.

Najwyższa obecnie stawka – 55% podatku dochodowego, jest ograniczona czasowo. Obecnie w Austrii wdrażana jest nowa reforma podatkowa, która warunkuje obniżenie podatków od wynagrodzeń i dochodów. Ostatnia zmiana stawki zacznie obowiązywać w lipcu 2023 roku.

Jaka jest kwota wolna od podatku w Austrii?

Jeżeli pracujesz w Austrii, a Twój dochód nie przekracza kwoty 11 000 €, oznacza to, że jesteś zwolniony od płacenia podatku. Pomimo tego, że nie musisz się rozliczać, to wciąż możesz to zrobić. Kto może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku?

 • Osoba, która przepracowała mniej niż 183 dni w roku rozliczeniowym.
 • Osoba, której dochód nie przekroczył 11 000 € z pracy poza Austrią.
 • Osoba, która jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Osoba, która jest zameldowana na terenie Austrii.

Każdy człowiek, który pracuje na terenie Austrii, a nie jest rezydentem (osobą, która nie jest Austriakiem, a pracuje nieprzerwanie minimum 183 dni), może dobrowolnie złożyć deklarację podatkową. W przypadku odrzucenia wniosku (niedopłata podatku) osoba jest zwolniona z uregulowania tej kwoty.

Dodatkowe ulgi dla podatników

Osoby, które nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, mogą ubiegać się o maksymalny zwrot podatku z Austrii. W takim wypadku zwrot będzie równowarty kwocie, którą odprowadził pracodawca na rzecz podatku dochodowego. Dla osób, które zarobiły więcej niż 11 000 €, przysługują dodatkowe ulgi:

 • ulga na dzieci,
 • ulga z powodu prowadzenia podwójnego domostwa,
 • ulga wobec kosztów dojazdu do pracy,
 • ulga wobec kosztów leczenia.

Aby utrzymać powyższe ulgi, potrzebne będą dokumenty, które potwierdzą wydatki. W przypadku ulgi na dojazd przykładem są bilety. Obejmują one zarówno trasę między domem a pracą oraz dojazdem między Polską a Austrią.

Pracowałeś w Austrii?
Zgłoś się do nas!

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Zasiłek rodzinny w Austrii dla Polaków - Kinderbetreuungsgeld i Familienbeihilfe

Zasiłek rodzinny w Austrii - Kinderbetreuungsgeld i Familienbeihilfe

Polacy mieszkający i pracujący w Austrii mogą liczyć na szereg…
Kwota wolna od podatku w Austrii