Jaka jest kwota wolna od podatku w Belgii

Podatki w Belgii należą do jednych z najwyższych na świecie. Wysokie stawki należności rekompensowane są jednak przez wiele ulg i udogodnień, z których podatnicy mogą skorzystać. Atrakcyjnym elementem tego systemu podatkowego jest między innymi zmienna kwota wolna od podatku.

Jakie podatki obowiązują w Belgii?

W Belgii obowiązuje pięć różnych stawek podatkowych. Mają one charakter progresywny, a zatem co do zasady im więcej się zarabia, tym większy podatek należy zapłacić. Nie wszystkie dochody należy jednak „wrzucać do jednego wora”, ponieważ między innymi dywidendy podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Najniższa stawka podatku wynosi 25 procent i obowiązuje w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających 11.070 euro rocznie. Najwyższa stawka natomiast może sięgnąć aż połowy uzyskiwanych zarobków.

Dokumenty do pobrania – zwrot podatku z Belgii.

Na jakie odliczenia można liczyć?

Belgijski system podatkowy oferuje jednak wiele, możliwych odliczeń, z których warto skorzystać. Od podatku można odliczyć między innymi koszty: alimentów, kredytów hipotecznych, składek na prywatne ubezpieczenie, koszty żłobka, a nawet koszty, związane z zakupem ekologicznego samochodu lub ekologicznego wyposażenia domu. Dodatkowo istnieje obowiązek wspólnego rozliczania się małżonków. W przypadku gdy jedna osoba nie pracuje lub uzyskuje bardzo niskie dochody, jest to bardzo korzystne dla podatnika.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Najistotniejszym odliczeniem jest jednak kwota wolna od podatku. Standardowo wynosi ona  9.450 euro rocznie (dla dochodów uzyskanych w 2021 roku). Wskazana kwota może jednak ulegać zmianom w zależności od sytuacji rodzinnej danego podatnika. Przykładowo, kwota wolna od podatku wzrośnie w zależności od liczby dzieci, będących na utrzymaniu podatnika. Z kolei zwolnienie podatkowe dla rodziny, w której znajduje się niepełnosprawne dziecko, liczone jest podwójnie.

Jak obliczyć dochody?

W kontekście kwoty wolnej od podatku należy też wskazać, iż podstawą do jej wyliczenia jest dochód podatnika. W konsekwencji, dokonując obliczeń, należy od uzyskanego przychodu odjąć koszty jego uzyskania.

Pracowałeś w Belgii?
Zgłoś się do nas!

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Progi podatkowe i podatki w Belgii

Jaka jest kwota wolna od podatku w Belgii