podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Zasiłki rodzinne z zagranicy

Kinderbijslag zasiłek rodzinny w Holandii

Jesteś szczęśliwym rodzicem? Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci zasiłek rodzinny z Holandii? Nie wiesz, czy spełniasz wszystkie warunki potrzebne do otrzymania zasiłku na dziecko w Holandii? Zapoznaj się z dokładnie i starannie zebranymi przez specjalistów firmy ALL-TAX informacjami na ten temat. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszymi konsultantami. Z pewnością możesz liczyć na ich rzetelne odpowiedzi związane ze zwrotem podatku z Holandii.

Nasi specjaliści pomogą Ci uzyskać Kinderbijslag

Jak uzyskać holenderski zasiłek Kinderbijslag

Zasiłki rodzinne przyznawane rodzicom w Holandii przysługują im na te dzieci, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia. Kinderbijslag, holenderski zasiłek rodzinny dla Polaków jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania nie tylko dzieci własnych, ale także:
 • adoptowanych,
 • takich, dla których jesteś rodziną zastępczą,
 • pasierbów,
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w Twojej rodzinie jak własne.
Rodzinne w Holandii – Jakie warunki musisz spełniać? Zastanawiasz się, jakie warunki jako wnioskodawca musisz spełnić, aby Twój wniosek o rodzinne w Holandii został rozpatrzony pozytywnie? Zapoznaj się z poniższą listą, a w przypadku niezrozumienia któregokolwiek punktu skontaktuj się z przedstawicielem firmy ALL-TAX. Z pewnością uzyskasz szczegółową i wyczerpującą odpowiedź wyjaśniającą niezrozumiałe dla Ciebie kwestie.
 • Twoje miejsce pracy lub zamieszkania musi znajdować się na terenie Holandii.
 • Musisz bezwzględnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Twoje dziecko musi pozostać na Twoim utrzymaniu. Jeżeli jako wnioskodawca nie jesteś zameldowany z dzieckiem pod wspólnym adresem, koniecznie musisz przedstawić dowody przekazywania środków pieniężnych na utrzymywanie dziecka jego rodzicowi lub opiekunowi (mogą to być na przykład wyciągi bankowe).

Zasiłek rodzinny z Holandii wypłacany jest kwartalnie w następujących wysokościach:

 • 269,76 euro na dziecko do 5. roku życia,
 • 327,56 euro na dzieci w przedziale wiekowym od 6. do 11. roku życia,
 • 385,37 euro na dzieci mające od 12 do 18 lat.

Ze względu na dość skomplikowane zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w Holandii, warto zadanie to powierzyć specjalistom. Jeśli szukasz pomocy w uzyskaniu należnych świadczeń – skontaktuj się z nami.

Masz pytanie odnośnie Kinderbijslag?

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

W celu otrzymania zasiłku rodzinnego na dziecko w Holandii należy przygotować komplet dokumentów, które następnie składa się w urzędzie skarbowym. Najważniejsze z nich to: poprawnie uzupełniony wniosek o wydanie zasiłku rodzinnego, zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Holandii i zaświadczenie o odprowadzaniu składek z wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne. Czas rozpatrywania wniosku na udzielenie zasiłku rodzinnego można skrócić poprzez dostarczenie m.in.:

 • indywidualnego numeru SOFI podatnika wnioskującego o przyznanie świadczenia,
 • adresów zamieszkania (także dzieci i współmałżonka przebywających na terenie Polski) oraz pracodawcy na terenie Holandii,
 • zaświadczenia z polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o braku korzystania z innych świadczeń na terytorium Polski,
 • zaświadczenia potwierdzające wspólne zameldowanie oraz naukę dziecka,
 • potwierdzenia przelewów bankowych do rodziny (opiekuna dziecka) przebywającego na terenie Polski.

Osoby zatrudnione legalnie na terenie Holandii, które spełniają określone warunki m.in. płacą składki na ubezpieczenie społeczne, mogą ubiegać się o wypłacenie świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny na dziecko w Holandii jest odpowiednikiem polskiego zasiłku rodzinnego, a jego wysokość zależy m.in. od liczby dzieci, ich wieku oraz wysokości dochodów osiągniętych przez osobę składającą wniosek, oraz jej współmałżonka.

Poza świadczeniem rodzinnym osoby, które wraz z małżonkiem nie uzyskują wysokich dochodów, mogą również skorzystać z dodatku na dziecko przyznawanego przez urząd skarbowy w Holandii – Kindgebonden. Dodatek jest wypłacany z miesięczną częstotliwością.

Zasiłek rodzinny w Holandii jest wypłacany po upływie pierwszego kwartału, a następnie systematycznie z upływem każdego kolejnego kwartału w roku. W 2022 roku terminarz wypłat zasiłku rodzinnego dla Polaków w Holandii prezentuje się następująco:

 • 1 kwietnia 2023 r. – wypłata zasiłku rodzinnego w Holandii za pierwszy kwartał,
 • 1 lipca 2023 r. – wypłata zasiłku rodzinnego w Holandii za drugi kwartał,
 • 3 października 2023 r. – wypłata zasiłku rodzinnego w Holandii za trzeci kwartał,
 • 2 stycznia 2024 r. – wypłata zasiłku rodzinnego w Holandii za czwarty kwartał.

Ważne — W przypadku urodzenia się dziecka w czasie między zakończeniem jednego kwartału a rozpoczęciem drugiego, zasiłek na dziecko zostanie wypłacony po upływie pierwszego pełnego kwartału od narodzin (zgodnie z terminarzem).

Zasiłek rodzinny to świadczenie rodzinne przyznawane na dzieci, podobnie jak przyznawane w Polsce świadczenie wychowawcze 800 plus. Zgodnie z przepisami unijnymi osoby, które otrzymują wypłatę zasiłku na terenie Polski w postaci 800 plus, nie mogą jednocześnie korzystać z holenderskich świadczeń dla rodziny. Podatnik ma prawo do pobierania tylko jednego świadczenia – w przypadku otrzymywania jednocześnie środków pieniężnych z Polski, holenderski urząd skarbowy zweryfikuje takie działania i odmówi dalszego przyznawania zasiłku rodzinnego pracownikowi. Inaczej jest w przypadku ubiegania się o dodatek na dziecko w Holandii – korzystanie ze świadczenia 800 plus w Polsce nie stanowi zastrzeżeń do wnioskowania o dodatek na dziecko w Holandii (Kindgebonden Budget).

Zorgtoeslag jest dodatkiem do ubezpieczenia zdrowotnego, który rekompensuje poniesione przez Ciebie koszty. Możesz go uzyskać tylko za te miesiące, w których opłacałeś składkę na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering) w pierwszym dniu danego miesiąca. Aby otrzymać Zorgtoeslag, należy spełniać następujące warunki.

 • Mieć ukończony 18. rok życia.
 • Otrzymywać dochody nieprzekraczające 38 520 euro. (dotyczy osób rozliczających się samodzielnie, dla osób rozliczających się z partnerem fiskalnym, kwota wynosi 40 944 euro).
 • Mieć wykupione holenderskie ubezpieczenie.

Otrzymywałeś dodatek Zorgtoeslag w poprzednich latach? Wobec tego za rok 2023 zostanie Ci on przyznany automatycznie. W związku z tym nie ma potrzeby, abyś starał się o niego ponownie. Dodatek zostanie przyznany przez holenderski urząd w formie prognozy, to znaczy zostanie naliczony w przybliżeniu. W 2023 roku jest to maksymalnie 154 euro za każdy miesiąc, w którym podatnik był ubezpieczony.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami

Dzwoniąc do nas, zyskujesz pewność, że rozliczenie podatku Holandia odbędzie się sprawnie i bezstresowo.