podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Słowniczek pojęć

Słowniczek

Zorgtoeslag

to holenderski dodatek na opiekę zdrowotną, który pomaga mieszkańcom w pokryciu kosztów obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób o niskich lub średnich dochodach, które mogą mieć trudności z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość zorgtoeslag zależy od dochodów wnioskodawcy oraz ewentualnych dochodów jego partnera, a także od wieku.

Wniosek o dodatek na opiekę zdrowotną składa się do Belastingdienst, który jest odpowiedzialny za jego przyznawanie i wypłatę.

Baza wiedzy

Belastingdienst – co to jest?

Belastingdienst – co to jest?

Pracujesz w Holandii lub zastanawiasz się nad wyjazdem do tego kraju? Na pewno będziesz mieć do czynienia z Belastingdienst i niejednokrotnie spotkasz się z określeniem belasting. Co oznaczają te terminy? Kiedy i w jakich sprawach podczas swojego pobytu w Holandii...

Dokumenty do pobrania