podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Słowniczek pojęć

Słowniczek

Jakimi rodzajami ubezpieczeń zarządza UWV ?

✓ ZW (Ziektewet) – ubezpieczenie w razie choroby, zapewniające zasiłek chorobowy.

✓ WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) – ubezpieczenie w przypadku niezdolności do pracy z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.

✓ WW (Werkloosheidswet) – ubezpieczenie w razie bezrobocia, zapewniające zasiłek osobom które utraciły pracę.

✓ Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) – ubezpieczenie dla młodych osób niepełnosprawnych.

✓ WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) – ubezpieczenie w przypadku niezdolności do pracy dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Baza wiedzy

Belastingdienst – co to jest?

Belastingdienst – co to jest?

Pracujesz w Holandii lub zastanawiasz się nad wyjazdem do tego kraju? Na pewno będziesz mieć do czynienia z Belastingdienst i niejednokrotnie spotkasz się z określeniem belasting. Co oznaczają te terminy? Kiedy i w jakich sprawach podczas swojego pobytu w Holandii...

Dokumenty do pobrania