podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Self employed

oznacza samozatrudnienie, z którego wynika obowiązek corocznego składania zeznania podatkowego w systemie self assessment.

Self Assessment

jeśli otrzymałeś informację z urzędu o założeniu konta w systemie self assessment to oznacza, że masz obowiązek corocznego składania zeznania podatkowego. W przypadku niewywiązania się z obowiązku urząd nakłada kary pieniężne.

Tax refund

to pojęcie oznaczające zwrot podatku, towarzyszy mu zazwyczaj kwota określająca wysokość zwrotu.

Tax year 

oznacza rok podatkowy, który w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.

Tax code

to kod podatkowy, czyli ciąg liczb i liter oznaczający jaką kwotę wolną od podatku ma podatnik lub do jakich ulg jest uprawniony. Najczęściej występującym obecnie kodem podatkowym jest kod 1257L.