podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Ulga na krwiodawstwo

Ulga podatkowa przysługująca osobom oddającym krew lub jej składniki w ramach honorowego krwiodawstwa. Odliczeniu podlegają darowizny w postaci krwi, a ich wartość ustala się na podstawie przeciętnej ceny jednostki krwi w danym roku podatkowym.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna to forma ulgi podatkowej w Polsce, która ma na celu zredukowanie obciążeń podatkowych dla osób osiągających dochody za granicą. Wprowadzona została, aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych dochodów, co oznacza, że podatnik nie musi płacić podatku...

Ulga termomodernizacyjna

Ulga podatkowa przysługująca podatnikom, którzy ponieśli wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego. Można odliczyć od dochodu wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń i...

Ulga prorodzinna/Ulga na dziecko

Ulga podatkowa przysługująca rodzicom lub opiekunom prawnym wychowującym dzieci. Można ją odliczyć od podatku dochodowego, a jej wysokość zależy od liczby dzieci i ich wieku.

PIT-11

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wystawiana przez płatnika (np. pracodawcę) i przekazywana podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Na podstawie PIT-11 podatnik wypełnia swoją roczną deklarację podatkową, np. PIT-37 lub...