podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Gesetzliche Rentenversicherung

ustawowe ubezpieczenie emerytalne tzw. pierwszy filar niemieckiej emerytury. Każdy, kto pracuje legalnie w Niemczech ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Gesetzliche Rentenversicherung jest wypłacana wszystkim osobom w wieku...

Doppelter Haushalt

podwójne gospodarstwo domowe. Zachodzi wówczas, gdyby podatnik ze względów zawodowych utrzymuje drugi dom w miejscu pracy np. w Niemczech i jednocześnie ma w Polsce centrum interesów życiowych. Prowadząc podwójne gospodarstwo można odliczyć koszty jego...

Kirchensteuer

podatek kościelny pobierany od członków wspólnot religijnych. Każda osoba zameldowana na terenie Niemiec musi zadeklarować swoje wyznanie lub jego brak

Bescheid über Einkommensteuer für das Jahr

decyzja podatkowa wydawana przez Niemiecki Urząd Skarbowy za dany rok rozliczeniowy zwierająca informacje o kwocie podatku do zwrotu/bądź dopłaty należnego podatku, zapłaconych zaliczkach na podatek, a także wszelkie dane osoby składającej zeznanie podatkowe w...