podatek@all-tax.pl
+48 505 148 600
Aktualności
Słowniczek
Punkty Obsługi Klienta

Toeslagen

to holenderski termin oznaczający różnego rodzaju dodatki i świadczenia, które są przyznawane przez rząd, aby wspierać obywateli w pokrywaniu określonych kosztów. Najważniejsze rodzaje toeslagen to: ✓ Zorgtoeslag – dodatek na opiekę zdrowotną, który pomaga w pokryciu...

Fiscale partner

to partner lub małżonek, z którym wspólnie składa się deklarację podatkową w Holandii. Oznacza to, że dochody obojga partnerów są sumowane i rozpatrywane jako dochód rodzinny. Istnieją korzyści podatkowe, takie jak niższa stawka podatkowa dla partnera z niższym...

Opodatkowanie dochodów zagranicznych

Holenderski system podatkowy obejmuje zasady opodatkowania dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dochody uzyskane poza Holandią mogą być również opodatkowane w Holandii, zależnie od kilku czynników, takich jak status rezydencji podatkowej, umowy o...

Inkomsten buiten Nederland

to po holendersku “Dochody uzyskane poza Holandią”. Jest to termin używany w kontekście holenderskiego systemu podatkowego, aby odnieść się do dochodów, które zostały uzyskane przez osobę poza granicami Holandii.

Ingehouden Loonheffing

to po holendersku “Potrącone Podatki od Wynagrodzenia”. Jest to suma pieniędzy, które pracododawca potrąca od wynagrodzenia brutto pracownika i przekazuje je do holenderskiego urzędu skarbowego (Belastingdienst) jako zaliczkę na podatek dochodowy oraz na...