NIEMCY

jak odzyskać podatek z Niemiec?

Jak odzyskać podatek z Niemiec?

Pracowałeś w Niemczech ? Czy wiesz, że podatek niemiecki możesz rozliczyć nawet do 4 lat wstecz?  To oznacza, że w 2019 roku możesz jeszcze rozliczyć się za rok 2015.

KTO MA OBOWIĄZEK ROZLICZENIA SIĘ?

Osoba pracująca w Niemczech może starać się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec, gdy pracodawca odprowadzał za nią podatek do wynagrodzenia tzw. Lohnsteuer. Obowiązek rozliczenia się z podatku w niemieckim Urzędem Skarbowym mają podatnicy, którzy:

 • otrzymali od urzędu dokumenty nadające Steuernummer,
 • przynajmniej raz złożyli zeznanie w niemieckim Urzędzie Skarbowym (wtedy mają obowiązek rozliczenia się za każdy kolejny przepracowany rok w Niemczech),
 • pobierają świadczenia w Niemczech, na przykład zasiłki chorobowe lub zasiłek Elterngeld,
 • otrzymali wezwanie z niemieckiego Urzędu Skarbowego zawierające rok podatkowy, którego to zeznanie dotyczy oraz termin, do kiedy muszą złożyć zeznanie podatkowe.

Pamiętaj, że brak złożonego zeznania może spowodować nałożenie kary przed niemiecki Urząd Skarbowy w wysokości 10% należnego podatku!

Jacy jeszcze podatnicy mają obowiązek niemieckiego rozliczenia podatkowego?

Twoim obowiązkiem jest rozliczyć się z niemieckim Urzędem Skarbowym w momencie, gdy Twój współmałżonek posiada 3., 4. lub 5 klasę podatkową i dodatkowo wspólnie osiągnęliście dochód przekraczający kwotę 19 400 euro. Rozliczenie podatku z Niemiec obowiązuje także osoby stanu wolnego, których dochód przekracza 10 200 euro w danym roku rozliczeniowym.

KWOTY WOLNE OD PODATKU W NIEMCZECH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

 • Rok 2015 – 8.472,00 euro
 • Rok 2016 – 8.652,00 euro
 • Rok 2017 – 8.820,00 euro
 • Rok 2018 – 9.000,00 euro

CO JEST POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC?

Aby rozliczyć się z niemieckiego podatku, należy posiadać kartę podatkową (Lohnsteuerbescheinigung), która jest wydawana przez pracodawcę za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku. Można ją zastąpić miesięcznym odcinkiem z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego. Oprócz tego do rozliczenia nadpłaconego podatku z Niemiec będą Ci potrzebne:

 • zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce (wystawiane przez polski Urząd Skarbowy),
 • kopia dowodu osobistego w kolorze,
 • potwierdzenie zameldowania w Niemczech tzw. Meldebescheining,
 • kopia dokumentu z nadaniem Steuernummer (najlepiej decyzja Beschaid z poprzedniego roku),
 • potwierdzenie kosztów, które chcesz odliczyć w zeznaniu podatkowym, takie jak np. opłata za czynsz za mieszkanie wynajmowane w Niemczech, paragony za paliwo, faktury imienne , dowody rejestracyjne itp.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty do zwrotu podatku z Niemiec należy dołączyć do oświadczenia podatkowego w oryginale. Brak potwierdzenia tych dokumentów może spowodować nieprzyjęcie przez urzędnika ulg, co znacząco wpłynie na wysokość zwrotu podatku.

O JAKIE ULGI MOŻNA SIĘ STARAĆ PRZY ROZLICZENIU Z NIEMIECKIM URZĘDEM PODATKOWYM?

Rozliczając podatek z Niemiec, możesz liczyć na różnego rodzaju ulgi. Jakie?

 • Dojazd do pracy – tę ulgę możesz odliczyć, gdy odległość między miejscem Twojego zamieszkania, a miejscem pracy wynosi więcej niż 20 km.
 • Podwójne prowadzenie gospodarstwa domowego – przysługuje osobom, które w związku z sytuacją zawodową ponoszą koszty zamieszkania w Niemczech oraz podróży między Polską a Niemcami.
 • Odliczenia kosztów opłat za wynajmowane mieszkanie w Niemczech.
 • Ulga na małżonkę.
 • Ulga na dzieci, ale tylko w przypadku, kiedy nie był pobierany Kindergeld.

ZWROT PODATKU Z NIEMIEC – CZAS OCZEKIWANIA NA DECYZJĘ

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy. Jest to jednak termin podany w przybliżeniu, ponieważ niemiecki Urząd Skarbowy nie ma określonego limitu czasowego na rozpatrzenie złożonej deklaracji. Wynikiem rozliczenia jest decyzja z urzędu wysłana na adres podatnika. Przelew dokonywany jest w walucie euro, chyba że podatnik podał konto złotówkowe – wówczas nastąpi przewalutowanie kwoty zwrotu podatku.

O tym pamiętaj, rozliczając niemiecki podatek

 • Koszty, które chciałbyś odliczyć w zeznaniu podatkowym muszą przekraczać 1000 euro.
 • Od 2019 roku nastąpiła zmiana terminu rozliczenia podatku w Niemczech. Dla deklaracji podatkowych od roku podatkowego 2018 został on wydłużony do 31 lipca.

Chcesz odzyskać zwrot podatku z Niemiec?
Zgłoś się do nas!

Aktualności o podatku zagranicznym
Dowiedz się więcej

Praca sezonowa Niemcy